Privatumo pranešimas – #SketchFanta

 

PASKUTINIS ATNAUJINIMAS: 01.15.2019

 

Turinys

 

1. Pareiškimas dėl privatumo

2. Asmeniniai duomenys

3. Kaip mes surenkame jūsų asmeninius duomenis?

4. Kaip mes naudojame jūsų asmeninius duomenis?

5. Kam jūsų asmeniniai duomenys atskleidžiami?

6. Kokie asmeniniai duomenys perduodami už Europos Ekonominės Erdvės ribų?

7. Kokios yra jūsų teisės, susijusios su jūsų asmeninių duomenų tvarkymu, kaip jūs galite jomis pasinaudoti ir kaip galite susisiekti su mumis?

8. Jūsų asmeninių duomenų saugojimo laikotarpiai

9. Taikytina teisė

10. Šio privatumo pranešimo atnaujinimai

 

1. Pareiškimas dėl privatumo

· „Coca-Cola“ kompanija ir jos partneriai rūpinasi privatumo klausimais ir nori, kad jūs susipažintumėte, kaip kompanija surenka, naudoja ir atskleidžia duomenis, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusius su jūsų asmeniu („Asmens duomenys“).

 

· Šiame pranešime apie privatumą (toliau - Pranešimas apie Privatumą) aprašoma, kaip NV Coca-Cola Services SA bendrovė, kurios registruota buveinė yra Chaussée de Mons 1424, 1070 Briuselis (toliau vadinama „mes“, „mūsų“ ir „mus“) tvarko jūsų asmeninius duomenis, surinktus „Fanta Sketch“ kampanijoje, vykdomoje „Fanta“ fanų puslapio (toliau – „FB fanų puslapis“) socialinės žiniasklaidos kanaluose [pavyzdžiui – „Facebook“, „Instagram“ ir kt.].
Facebook“ ir „Instagram“ yra internetinės socialinės žiniasklaidos platformos, kurias naudojame vykdant mūsų „Fanta Sketch“ kampaniją #SketchFanta. Atkreipkite dėmesį, kad šios socialinės žiniasklaidos platformos taip pat turi savo privatumo politiką, kurios jums taikomos.

 

· Šiame privatumo pranešime konkrečiai įvardijami asmens duomenys, kuriuos mes renkame iš jūsų, kaip mes juos naudojame, su kuo dalinamės (ir kur jie yra), kiek laiko mes juos saugosime ir jūsų pasirinkimai, kaip mes galėsime naudoti Jūsų asmeninius duomenis. Mes taip pat įvardiname priemones, kurių imamės, kad apsaugotume jūsų asmeninius duomenis ir praneštumėte, kaip jūs galite susisiekti su mumis dėl jūsų duomenų tvarkymo.

· Šį privatumo įspėjimą galite perskaityti ir FB fanų puslapio pastabose. Dėkojame, kad atidžiai perskaitykite šį privatumo pranešimą.

 

 

2. Asmeniniai duomenys

a. Asmeninė informacija

 Mes renkame ir naudojame šią jūsų asmeninę informaciją:

· Vardas,

· Vartotojo vardas,

· Profilio nuotrauka,

· Nuotrauka/Vaizdo įrašas, kuris dalyvauja „Fanta Sketch“ kampanijoje

· Asmens duomenys, susiję su jūsų dalyvavimu #SketchFanta iššūkyje (pvz., reklamos rūšis, dalyvavimo reklamos kampanijoje data ir laikas, socialinės žiniasklaidos kanalas, kuriame buvo sukurtas naudotojo turinys, dalyvaujantis #SketchFanta iššūkyje (jei jūsų sukurtas turinys naudojamas galutiniam vaizdo įrašui arba pasidalintas mūsų profiliuose).

Mes nerenkame ir nenaudojame:

b. „Jautrių duomenų”, t.y. asmeninių duomenų, susijusių su itin asmeniškais aspektais, kaip:

· Rasinė ar etninė kilmė,

· Politinės pažiūros,

· Religija ar kiti įsitikinimai,

· Sveikata ar sveikatos būklė,

· Nusikalstama padėtis,

· Narystė profesinėse sąjungose,

· Seksualinė orientacija.

 

Mes prašome, kad jūs mums nesiųstumėte ir neatskleistumėte jokių Jautrių duomenų žiniatinkliu ar kitokiu būdu.

3. Kaip mes renkame jūsų asmeninius duomenis

Jūsų asmeninius duomenis renkame šiais būdais:

· naudojant „Facebook“, „Instagram“ ar bet kurio kito socialinio tinklo, kuriame bus vykdoma kampanija, paieškos variklį, ieškant turinio, kuris bus paskelbtas su grotažyme #SketchFanta bei kuriame bus paminėtas mūsų puslapis @fantalietuva. Tik tada, jei atliksite abu šiuos veiksmus (grotažymė + paminėjimas), galėsime stebėti jūsų turinį.

· jums savanoriškai pateikus asmeninius duomenis: tokia informacija kaip jūsų vardas, gimimo data, lytis ir nuotrauka bei kita informacija, kurią mes surenkame, kai jūs savanoriškai ją mums pateikiate (pvz., kita asmeninė informacija, skelbiama kartu su vaizdo įrašu, kuriame yra grotažymė #SketchFanta ir paminėjimas @fantalietuva).

· neprisijungus: mes renkame jūsų asmeninius duomenis iš jūsų, kai nesate prisijungę mūsų svetainėje, tačiau kreipiatės į klientų aptarnavimą. Nukreipiame į šį privatumo įspėjimą, kai susisiekiate su klientų aptarnavimu.

4. Kaip mes naudojame jūsų asmeninius duomenis

Mes naudojame jūsų asmeninius duomenis šiais tikslais:

a. Kampanijos gyvavimo laikotarpis:

 

· Galime naudoti jūsų profilio informaciją ir kampanijoje pateiktus jūsų asmeninius duomenis, kad perduotume akcijos, kurioje jūs dalyvaujate, sąlygas ir reklamą (pvz., siųsdami tiesioginius pranešimus atitinkamame socialinės žiniasklaidos puslapyje, perduodant jūsų asmeninius duomenis vykdymo partneriams).

Teisinis pagrindas duomenų naudojimui: jūsų asmens duomenų tvarkymas grindžiamas atitinkamų reklamos terminų ir sąlygų vykdymu.

 

b. Atsakant į jūsų užklausas:

 

· Norėdami atsakyti į jūsų klausimus, skundus, klausimus ir pasiūlymus dėl reklamos ar kitos panašios veiklos, kurią siunčiate mums per klientų aptarnavimo skyrių arba per kitus komunikacijos kanalus.

 

Teisinis pagrindas duomenų tvarkymui: jūsų asmens duomenų tvarkymas grindžiamas mūsų teisėtais interesais tinkamai ir laiku atsakyti klientų užklausas, skundus, klausimus ir pasiūlymus dėl reklamos ar kitos panašios veiklos ir užtikrinti, kad mūsų teisiniai įsipareigojimai, susiję su reklamos ir panašios veiklos organizavimu, yra įvykdomi.

 

c. Pasikeitus FB fanų puslapio ir šio privatumo pranešimo salygoms:

 

· Informuojant apie FB fanų puslapio programos ir šio privatumo pranešimo sąlygų pasikeitimus.

 

Teisinis pagrindas duomenų naudojimui: jūsų asmeninių duomenų naudojimas, siekiant suteikti jums informacijos apie „FB fanų puslapio“ ir šio pranešimo apie privatumą sąlygų pakeitimus, yra pagrįstas mūsų teisėtais interesais, kad galėtume Jus informuoti prieš įsigaliojant sąlygų pasikeitimams.

 

d. Tobulinant mūsų kampanijų veikimo principus:

· Galime panaudoti jūsų profilio informaciją ir kampanijoje dalyvaujančius asmeninius duomenis, kad pagerintume mūsų kampanijų veikimo principus.

Teisinis pagrindas duomenų naudojimui: remdamiesi mūsų teisėtais interesais pagerinti mūsų reklamų funkcionavimą, naudojame jūsų asmeninius duomenis.

e. Laikantis teisinių įsipareigojimų:

· Laikantis mūsų teisinių įsipareigojimų, teisminių procesų ar valdžios institucijų nurodymų, kurie gali būti viešųjų ir valdžios institucijų už jūsų gyvenamosios šalies ribų, kai esame įpareigoti atskleisti asmeninius duomenis, kad įvykdytume minėtus teisinius įsipareigojimus, procesinius reikalavimus ar vyriausybės įsakymus.

 

Teisinis pagrindas duomenų naudojimui: Jūsų asmeninių duomenų naudojimas grindžiamas mūsų teisiniais įsipareigojimais.

 

f. Apsaugant mūsų interesus:

· Siekdami užtikrinti, kad mūsų taisyklės ir nuostatai teisėtai apsaugotų mūsų ar bet kurio iš mūsų partnerių operacijas, teisėtai gintų mūsų ir/arba partnerių teises, privatumą, saugumą ar turtą ir leistų mums imtis galimų teisių gynimo priemonių arba apriboti nuostolius, kuriuos galime patirti.

 

Teisinis pagrindas duomenų naudojimui: jūsų asmens duomenų naudojimas grindžiamas mūsų teisėtais interesais apsaugoti mūsų organizaciją.

 

g. Susijungimai ir įsigijimai bei kitos įmonės operacijos:

 

· Atliekant bet kokį mūsų verslo, turto ar atsargų dalies reorganizavimą, susijungimą, pardavimą, paskyrimą, perdavimą ar disponuojant bet kokia kita mūsų verslo, turto ar atsargų dalimi (įskaitant bankrotą ar panašias procedūras).

 

Teisinis duomenų naudojimo pagrindas: Jūsų asmeninių duomenų naudojimas atliekant susijungimus ir įsigijimus bei kitas paminėtas įmonės operacijas yra pagrįstas mūsų teisėtais interesais vykdant įmonės strategiją.

 

h. Aptikus sukčiavimą

· Galime naudoti jūsų profilio informaciją ir kampanijoje dalyvaujančius asmeninius duomenis, kad nustatytume, ar konkrečios kampanijos kontekste nebuvo atliekami bet kokie apgaulingi veiksmai.

 

Teisinis pagrindas duomenų naudojimui: jūsų asmens duomenų naudojimas grindžiamas mūsų teisėtu interesu apsaugoti mūsų organizaciją nuo sukčiavimo.

5. Kam jūsų asmeniniai duomenys atskleidžiami?

Jūsų asmeninė informacija atskleidžiama šiems gavėjams::  

a.  Coca-Cola Balti Jookide AS, Gravitas Partners UAB -  kuris padeda valdyti akcijas

 

6. Kokios yra jūsų teisės, susijusios su jūsų asmeninių duomenų tvarkymu, kaip jūs galite jomis pasinaudoti ir kaip galite susisiekti su mumis?

a. Jūsų teisės, susijusios su jūsų asmeninių duomenų naudojimu

Atsižvelgiant į jūsų asmeninių duomenų naudojimą, aprašytą šiame pranešime dėl privatumo, turite teisę:

 

• gauti bet kokių jūsų turimų asmens duomenų kopija;

 

• reikalauti, kad mes atnaujintume arba ištaisytume netikslius, neteisingus asmeninius duomenis arba užpildytume visus neišsamius asmeninius duomenis;

 

• reikalauti nutraukti jūsų asmeninių duomenų naudojimą, siekiant patobulinti mūsų kampanijas ir svetainių programas.

 

Jūs taip pat turite teisę tam tikromis aplinkybėmis:

· prieštarauti jūsų asmeninių duomenų naudojimui;

 

· reikalauti ištrinti jūsų asmeninius duomenis;

 

· apriboti jūsų asmeninių duomenų tvarkymą; ir

 

· reikalauti, kad mes perduotume tam tikrus jūsų asmeninius duomenis jums arba kitam duomenų valdytojui..

 

b. Naudojimasis savo teisėmis

Jei norite pasinaudoti savo aukščiau nurodytomis teisėmis, galite susisiekti su mumis, naudodamiesi viena iš toliau pateiktų parinkčių:

 

[Pastaba: turi būti nurodyta su atitinkamos vietos CIC kontaktine informacija.]

 

· Galite atsiųsti mums el. laišką šiuo adresu: kharm@coca-cola.com

 

· Galite skambinti mums šiuo numeriu: +372 5076713

 

· Galite siųsti laišką mums šiuo pašto adresu: Coca-Cola Balti Jookide AS, Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn, Estija.

 

· Galite atsiųsti mums tiesioginę žinutę į atitinkamą socialinės žiniasklaidos puslapį.  

 

Prašome aiškiai nurodyti, kokią informaciją norėtumėte, kad mes peržiūrėtume ar pakeistume.

 

c. Mūsų duomenų apsaugos pareigūno (DAP) kontaktiniai duomenys

 

Galite kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną (DAP) šiuo adresu: DPO-Europe@coca-cola.com.

 

d. Teisė pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos institucijai

Jūs turite teisę pateikti skundą atitinkamai priežiūros institucijai (ypač valstybėje narėje, kurioje yra jūsų įprastinė gyvenamoji vieta, darbo vieta ar tariamo pažeidimo vieta).

 

8.  Jūsų asmeninių duomenų saugojimo laikotarpiai

Mes siekiame jūsų asmeninius duomenis išlaikyti tikslius ir naujausius. Mes ištrinsime jūsų asmeninius duomenis, kai mums jų nebereikės.

Mes išsaugosime jūsų asmeninius duomenis visą reklaminių akcijų, kuriose dalyvaujate, vykdymo laikotarpį, nepažeidžiant taikomų privalomų saugojimo ir senaties terminų::

9.  Taikytina teisė

Šis privatumo pranešimas reglamentuojamas ir aiškinamas pagal Lietuvos įstatymus.

10. Šio privatumo pranešimo atnaujinimai

a. Galite sužinoti, kada šis privatumo pranešimas paskutinį kartą buvo atnaujintas, šio lapo viršuje pažiūrėję "PASKUTINIS ATNAUJINIMAS".

 

b. Visi numatomi šio pranešimo dėl privatumo pakeitimai bus pateikti jums gerokai prieš faktiškai įsigaliojant pakeitimams.

Galite atspausdinti, atsisiųsti ar kitaip išsaugoti šio pranešimo dėl privatumo (ir bet kokios pakeistos versijos) kopiją.

Autorių teisės 2018 The Coca-Cola Company. Visos teisės saugomos.