Fanta kampanija „BurningosLinksmybės 2019”

 

TAISYKLĖS

 

 

1. ORGANIZATORIUS

 

„Fanta“ kampaniją „BurningosLinksmybės 2019” (toliau: kampanija) organizuoja AS „Coca-Cola Balti Jookide Eesti“, registro kodas 10347265, buveinė Mustamäe tee 16, 10617, Talinas, Estija, telefonas 507 6713 (toliau: organizatorius). Kampanija vykdoma pagal šias taisykles (toliau: taisyklės). Įkeliant vaizdo įrašą dalyvis sutinka su šiomis taisyklėmis.

Organizatorius turi teisę vienapusiškai keisti taisykles ir kampaniją nutraukti anksčiau. Tokia informacija paskelbiama organizatoriaus svetainėje ir organizatoriaus kampanijos puslapyje.

 

2. DALYVAVYMO TEISĖ

 

Kampanijoje gali dalyvauti visi fiziniai asmenys vyresni nei 12 metų (jaunesni asmenys gali dalyvauti ir prizus atsiimti kartu su tėvais), išskyrus organizacijos darbuotojus, kampaniją vykdančios agentūros darbuotojus ir kitus su organizatoriumi tiesiogiai ar netiesiogiai su kampanija susijusius juridinių asmenų darbuotojus ir jų šeimos narius.

 

3. KAMPANIJOS GALIOJIMAS

 

Kampanija „BurningosLinksmybės 2019“ galioja: 2019.05.13-2019.08.09. Renkant paskutinį nugalėtoją, bus įskaitomi video įrašai, kurie bus įkelti vėliausiai 2019.08.07 23:59 val. (Estijos laiku).

Prizai išduodami už mėnesį sekančią savaitę:

22 savaitė – gegužės 31 d.

24 savaitė – birželio 14 d.

26 savaitė – birželio 28 d.

28 savaitė – liepos 12 d.

30 savaitė – liepos 26 d.

32 savaitė – rugpjūčio 9 d.

 

4. KAMPANIJOS TERITORIJA

 

Kampanija organizuojama ir vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 

5. DALYVAVIMO KAMPANIJOJE TAISYKLĖS

 

Norėdamas dalyvauti kampanijoje dalyvis privalo sukurti savo „Fanta“ video versiją „Madlipz“ platformoje, pridėdamas savo balsą ar subtitrus. Pridėjęs savo balsą ar subtitrus, suteikia kampanijos organizatoriams teisę naudoti šią medžiagą „Fanta“ socialinių tinklų platformose.

 

6. PRIZAI

 

Kampanijos prizų fondo vertė yra 300 eurų. Kampanijos prizas yra „PER“ pakuotė, kurią yra gavę ir „Fanta“ influenceriai. Paketą sudaro „JBL“ kolonėlė „JBL GO 2“, dvi „Fanta“ skardinės, „Fanta“ lipsmacker ir saldainiai. (toliau: prizas). Kiekvieną laimėtojo rinkimo dieną atiduodamas vienas prizas.

7. PRIZŲ LAIMĖJIMO IR ATSIĖMIMO PAGRINDINIAI PRINCIPAI

 

Norint dalyvauti kampanijoje dalyvis privalo užsiregistruoti „Madlipz“ platformoje (https://fanta.madlipz.com/lt/create). Registruojantis dalyvis privalo užpildyti anketą, kur prašoma jo el. pašto adreso ir slaptažodžio. Dalyvis gali užsiregistruoti per „Facebook“ anketą ar „Google“ profilį. 

Kampanijos vykdymui organizatorius naudoja „Madlipz“ platformą, kurią valdo „Eigenuity Inc.“. Kampanijos vykdymui „Eigenuity Inc.“ tvarko organizatoriui pateiktus asmens duomenis (el. pašto adresą ir/ar vartotojo vardą) ir paskelbia išrinktus laimėtojus.  Tikslesnę informaciją apie asmens duomenų tvarkymą galite rasti https://www.coca-cola.lt/lt/kompanija/konfidencialumas/.

 

Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad registracijos metu paskelbta informacija yra teisinga ir tiksli. Dalyvis yra atsakingas už neteisingų duomenų pateikimą.

Iš viso bus išrinkti šeši laimėtojai aukščiau nurodytomis datomis. Prizų laimėtojai paskelbiami „Fanta“ socialiniame tinklo kanale (Instagram: @fantalietuva) pasidalinus jų vartotojo vardu ir dalyvio sukurtu video įrašu. Kiekvienas kampanijos influenceris kampanijos metu iš viso informuos du laimėtojus. Aukščiau pateiktomis datomis vienas influenceris išrinks mėgstamiausią video įrašą ir savo socialinio tinklo paskyroje pateiks laimėtojo vartotojo vardą, kuris buvo sukurtas „Fanta Madlipz“ platformoje. Laimėtojas bus atrinktas iš visų dalyvių, kurie parengė vaizdo įrašą, atitinkantį taisykles.

Kampanijos metu laimėtojas gali laimėti tik vieną kartą ir laimėti vieną prizą. Kiekvieną apdovanojimo dieną skiriama tik vienas prizas.

Kiekvienam laimėtojui išsiunčiamas pranešimas apie laimėjimą „Madlipz“ platformoje.

Laimėtojas informuojamas ir influencerio ir @fantalietuva instagramo puslapyje paskelbiant laimėjusį video įrašą.

Prizų atsiėmimas:

Laimėtojui išsiunčiamas el. laiškas, kuriame nurodo adresą, kur organizatorius išsiųs prizą. Organizatorius laimėtojui siunčia prizą Lietuvos Respublikos ribose.

Jei laimėtojas negauna informacijos el. paštu arba negauna prizo, tai per septynias dienas nuo laimėtojo paskelbimo @fantalietuva instagrame jis turi paskambinti telefonu 507 6713. 

 

8. ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖ

 

Organizatorius, „The Coca Cola Company“ ar kitos šios grupės įmonės, jų atstovai ar kampaniją organizuojančios agentūros neatsako už taisyklėse ar pranešimuose padarytas spausdinimo klaidas. Visas išlaidas, susijusias su dalyvavimu kampanijoje, padengia dalyviai, o organizatorius jų neatlyginą, jei taisyklėse nenurodyta kitaip.

9.  SKUNDŲ SPRENDIMAS

 

Visi su kampanija susiję skundai (įskaitant tuos, kurie susiję su prizų atsiėmimo būdu) turi būti pateikti raštu organizatoriui iki 2019 m. rugpjūčio mėn. 17 d. (pašto antspaudo data vėliausiai turi būti 2019.018.17) adresu: Mustamäe k. 16, 10617 Talinas, Estija arba el. paštu kharm@coca-cola.com.

Skunde turi būti dalyvio vardas ir pavardė, tikslus adresas ir telefono numeris (jei yra) bei turi būti pridėtas skundo aprašymas ir pagrindas. Skundai pateikti po nurodyto termino pabaigos nebus peržiūrimi.

Organizatorius skundą išsprendžia per 14 dienų nuo jo gavimo. Skundą nagrinėja organizatoriaus iš trijų narių sudaryta komisija (toliau: komisija). Komisija analizuoja dalyvių skundus remdamiesi taisyklėmis ir galiojančiais teisės aktais. Jei kyla abejonių dėl dalyvavimo kampanijoje teisėtumo, komisija priima sprendimą remdamasi taisyklėmis ir aplinkybėmis. Komisijos sprendimas pateiktas dalyviui dėl skundo yra galutinis ir galiojantis.

Organizatorius dalyvį apie komisijos sprendimą informuoja registruotu paštu, el. paštu arba telefonu.

Jei dalyvis nesutinka su komisijos sprendimu, jis gali kreiptis į vartotojų skundų komisiją (Pronksi g.12, 10117 Talinas, el. paštas avaldus@komisjon.ee, telefonas 6 201 920).

 

10. KITOS NUOSTATOS

 

Lietuvos Respublikos įstatymai taikomi taisyklėmis nereglamentuojamiems klausimams.

Dalyvaudamas kampanijoje dalyvis įsipareigoja laikytis taisyklių ir organizatoriaus sprendimų, kurie yra susiję su kampanija. Prizas atiduodamas laimėtojui, kuris laikėsi kampanijos taisyklių.

Prizas nekeičiamas į pinigus ar į kitus daiktus. Nepanaudoti ar neatsiimti prizai neatlyginami.

Apie kampaniją tikslesnę informaciją dalyviai gali gauti telefonu 507 6713 arba puslapyje www.fanta.lt.

 

Taisykles patvirtino AS „COCA-COLA“ AS „BALTI JOOGID“