Konfidencialumas

Bendroji dalis
Coca-Cola bendrovė gerbia kiekvieno apsilankiusio bendrovės interneto svetainėje asmens privatumą. Konfidencialumo nuostatuose yra įvardyta, kokią informaciją Coca-Cola bendrovė gali kaupti ir kaip ją naudoti.

Asmeniniai duomenys
Coca-Cola bendrovė pasinaudodama savo interneto svetaine nekaups jokios Jūsų asmenį identifikuojančios informacijos (pvz., vardo, adreso, telefono numerio ar elektroninio pašto adreso ("asmeniniai duomenys"), jei Jūs patys savo valia jos nepateiksite. Jei nenorite, kad Jūsų asmeniniai duomenys mums būtų žinomi, prašome jų mums neteikti.
Jei Jūs atskleidžiate savo asmeninius duomenis, mes, jei nėra nurodyta kitaip, galime jais naudotis šia tvarka: galime juos išsaugoti ir naudoti siekdami geriau suprasti Jūsų poreikius ir pagerinti savo gaminių bei teikiamų paslaugų kokybę; mes (arba kiti tretieji asmenys, kurie mūsų vardu vykdo reklamines akcijas) galime naudoti šią informaciją tam, kad su Jumis susisiektume; ir/arba mes galime trečiosioms šalims teikti bendro pobūdžio, nesusijusią su konkrečiu asmeniu, informaciją apie savo interneto tinklalapių lankytojus ar naudotojus. Mes neketiname Jūsų asmeninių duomenų parduoti, nuomoti ar perleisti trečiosioms šalims.
Tėvai turi žinoti, kad Coca-Cola bendrovės konfidencialumo nuostatai reglamentuoja asmeninių duomenų naudojimą, tačiau ta informacija, kurią savo laisva valia pašnekesių portaluose, susirašinėdami elektroniniu paštu, publikuodami savo skelbimus ar pan. pateikia vaikai ar kiti asmenys, gali pasinaudoti kitos trečiosios šalys ir siuntinėti nepageidaujamus elektroninius laiškus. Coca-Cola bendrovė pataria visiems tėvams paaiškinti savo vaikams apie saugų ir atsakingą asmeninių duomenų naudojimą naudojantis internetu.

Speciali pastaba tėvams
Interneto svetainė, prie kurios Jūs prisijungėte, yra viena iš bendrųjų Coca-Cola bendrovės svetainių. Periodiškai tam tikros interneto svetainės bus reglamentuojamos specialių konfidencialumo nuostatų , o ne bendrųjų konfidencialumo nuostatų, kuriuose gali būti įrašyti kitokie su vaikais bei privatumu susiję teiginiai.

Vaikai

Coca-Cola bendrovė neketina kaupti duomenų apie jaunesnius nei trylikos metų amžiaus asmenis. Tais atvejais, kai bus tinkama, bendrovė specialiai įspės vaikus nepateikinėti tokios informacijos savo tinklalapiuose ir/arba stengsis gauti tėvų sutikimą. Tėvai turi žinoti, kad Coca-Cola bendrovės konfidencialumo nuostatai reglamentuoja asmeninių duomenų naudojimą, tačiau ta informacija, kurią savo laisva valia pašnekesių portaluose, susirašinėdami elektroniniu paštu, publikuodami savo skelbimus ar pan. pateikia vaikai ar kiti asmenys, gali pasinaudoti kitos trečiosios šalys ir siuntinėti nepageidaujamus elektroninius laiškus. Coca-Cola bendrovė pataria visiems tėvams paaiškinti savo vaikams apie saugų ir atsakingą asmeninių duomenų naudojimą naudojantis internetu.


Automatiškai gaunama papildoma informacija
Kai kuriais atvejais, kai Jūs prisijungiate prie interneto svetainės, mes automatiškai (t. y. be registracijos) gauname techninę informaciją, kuri nėra asmenį identifikuojanti informacija. Pavyzdžiui, tai gali būti Jūsų naudojamos interneto naršyklės ar kompiuterio operacinės sistemos tipas, tinklalapio, iš kurio Jūs patekote į mūsų svetainę domeno vardas.


Informacija, kuri automatiškai patenka į Jūsų kompiuterius - slapukai (angl. cookies)
Kai Jūs peržiūrinėjate vieną iš mūsų interneto svetainių, mes galime Jūsų kompiuteryje išsaugoti šiek tiek informacijos. Ši informacija pateks į Jūsų kompiuterį slapukų arba panašių bylų pavidalu. Jie daugeliu atvejų mums padės. Pavyzdžiui, slapukai padeda mums pritaikyti interneto svetainę taip, kad ji geriau patenkintų Jūsų interesus bei poreikius. Daugelis interneto naršyklių turi galimybę ištrinti slapukus iš Jūsų kompiuterio atminties, užblokuoti jiems kelią ar įspėti apie juos prieš išsaugojimą. Prašome perskaityti Jūsų naršyklės aprašymą ar pasinaudoti pagalbos komandomis, jei norite apie šias funkcijas gauti daugiau informacijos.