Coca-Cola vartotojų žaidimas „VASARA 2019“

 

1. ORGANIZATORIUS

Šį Coca-Cola vartotojų žaidimą „Vasara 2019“ (toliau – „Vartotojų žaidimas“) organizuoja  UAB „Coca-Cola HBC Lietuva“, įmonės kodas 111484678, registruotos buveinės adresas: Spaudos g. 6-1, LT-05132, Vilnius, Lietuvos Respublika, telefono Nr. 8 800 26533, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre (toliau  -  „Organizatorius“). Vartotojų žaidimas organizuojamas pagal šias taisykles (toliau  - „Taisyklės“). Organizatorius turi teisę pildyti ar keisti šias Taisykles iš anksto apie tai viešai pranešdamas mažiausiai prieš tris dienas iki jų pakeitimo nacionaliniame šalies dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir interneto svetainėje www.coca-cola.lt, tačiau Taisyklių pakeitimai negali pažeisti vartotojų, kurie atliko registraciją pagal Taisykles iki tokio pranešimo apie jų pakeitimą, teisių.

2. VARTOTOJŲ ŽAIDIME DALYVAUJANTYS PRODUKTAI

Vartotojų žaidime dalyvauja toliau nurodyti produktai:

„Coca-Cola“, „Coca-Cola Zero“, „Coca-Cola Lime“, „Fanta Orange“, „Sprite“  gėrimai 0,5 L talpos plastikiniuose buteliuose, pažymėtuose specialia reklamine etikete ir kamšteliu, ir 0,33 L talpos metalinėse skardinėse, pažymėtose specialia reklamine etikete (toliau – „Vartotojų žaidimo Produktas“), įsigyti Lietuvos Respublikos teritorijoje. Gėrimai 0,5 L talpos buteliuose, kurie pažymėti tik specialia reklamine etikete, bet neturi reklaminio kamštelio, nurodyto žemiau, nedalyvauja Vartotojų žaidime. Vartotojas, norėdamas dalyvauti Vartotojų žaidime, turi įsigytitinkamai reklaminiu kamšteliu pažymėtus produktus.

Vartotojų žaidimo Produktų reklaminiai kamšteliai yra baltos spalvos, o ant jų viršaus pateikiamas saulės simbolis bei tekstas „Võida!“ estų kalba, “Laimē! latvių kalba ir „Laimėk!“ lietuvių kalba  (toliau – „Reklaminis kamštelis“). Kiekvienas Reklaminis kamštelis ir pažymėtų skardinių dangtelis vidinėje pusėje turi unikalų kodą, sudarytą iš 10 skaitmenų ir raidės kombinacijos.

 

Organizatorius vartotojų žaidimui pateiks iki 3 933 000 produktų.

3. TEISĖ DALYVAUTI VARTOTOJŲ ŽAIDIME

Vartotojų žaidime gali dalyvauti visi 14 metų sulaukę ir vyresni fiziniai asmenys Lietuvos teritorijoje (asmenys, sulaukę 14 metų, bet jaunesni nei 18 metų gali dalyvauti ir atsiimti prizus tik su tėvų rašytiniu sutikimu ar dalyvaujant tėvams). Vartotojų žaidime dalyvauti negali Organizatoriaus darbuotojai, Vartotojų žaidimą aptarnaujančios reklamos agentūros darbuotojai bei kitų įmonių, kurias Organizatorius tiesiogiai ar netiesiogiai pasitelkė vartotojų žaidimo aptarnavimui, darbuotojai ir jų šeimos nariai.

4. VARTOTOJŲ ŽAIDIMO TRUKMĖ

Vartotojų žaidimo „VASARA 2019“ laikotarpis: 2019.07.01– 2019.08.31

Vartotojų žaidimo Produktai bus parduodami iki 2019.08.31 arba iki kol jų bus prekyboje (Organizatorius dės pastangas, kad pateiktų pakankamą Produktų kiekį, tačiau gali būti, kad dėl didelio pirkėjų skaičiaus Vartotojų žaidimo Produktai bus išparduoti dar iki 2019.08.31.).

Jei Vartotojų žaidimo Produktai nebus išpirkti iki 2019.08.31., jie gali būti toliau parduodami ir pasibaigus Vartotojų žaidimui, tačiau šių Produktų įsigijimas nesuteiks teisės dalyvauti Vartotojų žaidime ir pretenduoti į prizus.

Prizai bus išlošiami kiekvieną dieną 2019.07.01-2019.08.31. pagal žemiau aprašytą procedūrą.

Unikalius kodus bus galima užregistruoti iki 2019.08.31. 23:59:59 val.

Panaudoti laimėtus prizus galima iki jų galiojimo pabaigos.

5. VARTOTOJŲ ŽAIDIMO TERITORIJA

Vartotojų žaidimas rengiamas ir vykdomas Lietuvos Respublikos teritorijoje.

6. DALYVAVIMO VARTOTOJŲ ŽAIDIME TAISYKLĖS

a) Asmuo, norintis dalyvauti Vartotojų žaidime, turi įsigyti Vartotojų žaidimo Produktų ir užregistruoti unikalų kodą, rastą po Reklaminiu kamšteliu ar skardinės dangteliu, oficialioje „Coca-Cola“ programėlėje

iOS: https://itunes.apple.com/ee/app/coca-cola/id1451072799?mt=8

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cocacola.app.cee&hl=en_GB  

b) Oficialioje „Coca-Cola“ programėlėje užregistravus kodą, dalyvis gauna „monetą“. Norint dalyvauti loterijos žaidime, dalyvis turi turėti vieną „monetą“ ir 50 „brangakmenių“. „Brangakmenių“ galima gauti šiais būdais:

Pirmoji registracija: 50 brangakmenių,

Naujo žodžio atrakinimas: 30 brangakmenių,

„Patinka“ (“Like”) gavimas: 10 brangakmenių,

Pasidalinimo (“Share”) gavimas: 50 brangakmenių.

1 „moneta“ ir 50 „brangakmenių“ suteikia dalyviui galimybę dalyvauti žaidime.

c) Tinkamu dalyviui metu, tačiau iki oficialios Vartotojų žaidimo pabaigos, dalyvis gali iškeisti gautas „monetas“ ir „brangakmenius“ į oficialų „Coca-Cola“ bilietą, kuriame nurodyta, ar dalyvis laimėjo prizą. Kai dalyvis laimi prizą, dalyvis informuojamas apie tai, kokį prizą laimėjo. Informaciją apie prizo laimėjimą saugoma dalyvio „Coca-Cola“ programėlės paskyroje.

d) Po registracijos kiekvienas dalyvis privalo išsaugoti Reklaminį kamštelį ar skardinės dangtelį su unikaliu kodu iki prizo išlošimo ir prizo atsiėmimo.

7. PRIZAI

Vartotojų žaidimo prizai (toliau - „Prizai“):

a) 8 vnt. UAB „Baltic commerce“ (www.dovanusala.lt) 100 eurų vertės dovanų kuponų.

b) 20 vnt. dviejų dienų bilietų į „POSITIVUS FESTIVAL 2019“

2019.07.26-2019.07.27 dienomis Salacgrīva mieste, Latvijoje.

c) 55 vnt. trijų dienų bilietų į „GRANATOS LIVE 2019“ festivalį, kuris vyks 2019.08.02-2019.08.04  Lietuvos liaudies buities muziejuje, Rumšiškėse, Lietuvoje.

d) 55 vnt. trijų dienų bilietų į „KARKLĖ 2019“ festivalį, kuris vyks 2019.08.15-2019.08.17  Lietuvoje, Klaipėdos r., Karklės kaime.

e) 85 vnt. Forum Cinemas (www.forumcinemas.lt) vienkartinių dovanų kuponų.

f) 2 vnt. “STIGOBIKES” elektrinių dviračių iš Stigo Ltd. (www.stigobike.com)

Laimėtojas turi susisiekti su Organizatoriumi el. paštu kharm@coca-cola.com atsiųsdamas laimėjimo pranešimo nuotrauką per 5 darbo dienas. „STIGOBIKE“ elektriniai dviračiai laimėtojui bus išsiųsti per 14 dienų nuo tada, kai laimėtojas susisiekia su Organizatoriumi.

Vieno elektrinio dviračio vertė yra 1000 eurų.

Jei šiose Taisyklėse nėra nurodyta kitaip, Prizai į pinigus ar kitus daiktus nekeičiami. Už nepanaudotus ar neatsiimtus Prizus neatlyginama.

8. PRIZŲ TEIKIMO IR ATSIĖMIMO PRINCIPAI

Vartotojų žaidimo Produktų galima įsigyti mažmeninės prekybos vietose Lietuvos teritorijoje.

Asmuo, norintis dalyvauti Vartotojų žaidime, turi įsigyti Vartotojų žaidimo Produktų ir užregistruoti unikalų kodą, rastą po Reklaminiu kamšteliu ar skardinės dangteliu oficialioje „Coca-Cola“ programėlėje

iOS: https://itunes.apple.com/ee/app/coca-cola/id1451072799?mt=8

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cocacola.app.cee&hl=en_GB

Registracijos metu dalyvis turės užpildyti formą, įrašydamas savo el. pašto adresą ir Reklaminio kamštelio ar skardinės dangtelio unikalų kodą. Dalyvių asmeninė informacija bus naudojama tik šiose Taisyklėse numatytiems tikslams, t. y., dalyvavimui ir registracijai Vartotojų žaidime, laimėtojų skelbimui ir prizų teikimui.

Registruodamasis dalyvis prisiima visišką atsakomybę už teisingos informacijos nurodymą ir jos tikslumą bei rašymo klaidas įvedant informaciją.

Kodas užregistruotas gali būti tik kartą. Unikalaus kodo pakartotinai registruoti negalima.

a) Kiekvieną dieną nuo 2019.07.01 iki2019.07.01 dienos bus atrinkti 3 nugalėtojai, laimėję vieną iš šių:

a. „Positivus“ bilietas

b. „Karklė“ bilietas

c. „Granatos Live“ bilietas

b) Kiekvieną dieną nuo 2019.07.02 iki2019.07.14 dienos bus atrinkti 4 nugalėtojai, laimėję vieną iš šių:

a. „Positivus“ bilietas

b. „Karklė“ bilietas

c. „Granatos Live“ bilietas

c) Kiekvieną dieną nuo 2019.07.15 iki2019.07.19 dienos bus atrinkti 5 nugalėtojai, laimėję vieną iš šių:

a. „Positivus“ bilietas

b. „Karklė“ bilietas

c. „Granatos Live“ bilietas

c) Kiekvieną dieną nuo 2019.07.20 iki2019.07.20 dienos bus atrinkti 6 nugalėtojai, laimėję vieną iš šių:

a. „Positivus“ bilietas

b. „Karklė“ bilietas

c. „Granatos Live“ bilietas

d. Forum Cinemas dovanų kuponą

d) Kiekvieną dienąnuo 2019.07.21 iki2019.07.28 dienos bus atrinkti 5 nugalėtojai, laimėję vieną iš šių:

a. „Positivus“ bilietas

b. „Karklė“ bilietas

c. „Forum Cinemas“ dovanų kuponas

e) Kiekvieną dieną nuo 2019.07.29 iki2019.08.10 dienos bus atrinkti 2 nugalėtojai, laimėję vieną iš šių:

a. „Karklė“ bilietas

b. „Forum Cinemas“ dovanų kuponas

f) Kiekvieną dieną nuo 2019.08.11 iki2019.08.31 dienos bus atrinkti 3 nugalėtojai, laimėję vieną iš šių:

a. „Forum Cinemas“ dovanų kuponas

g) Kiekvieną savaitę, sekmadieniais, papildomai bus išrenkamas www.dovanusala.lt dovanų kupono laimėtojas.

h) Kartą per mėnesį 2019.07.01-2019.08.31 vienas dalyvis gali laimėti vieną iš šių prizų:

a. STIGO BIKE elektrinis dviratis.

Prizus galima laimėti iš anksto Organizatoriaus nustatytu laiku, konkrečią dieną, valandą, minutę, sekundę ir milisekundę. Informacija apie laiką yra konfidenciali ir nėra atskleidžiama dalyviams. Dalyvis, kuris pirmasis po nustatyto laiko iškeičia „monetą“ ir „brangakmenius“, laimi prizą.

Kiekvienas laimėtojas pasibaigus žaidimui gaus automatinį pranešimą apie laimėjimą. Pranešimas apie laimėjimą dalyviui bus pateikiamas iškart po dalyvavimo loterijos žaidime. Laimėjimo informacija bus pateikiama dalyvio „Coca-Cola“ programėlės paskyroje.

Prizų atsiėmimas:

a) „Positivus“ bilietai - dalyvis gauna promo kodą, kuris turi būti įvedamas „Positivus“ internetinėje  svetainėje perkant bilietą: https://www.positivusfestival.com/

Registracija gali vykti iki 2019 m. liepos mėn. 26 d.

b) „Granatos Live“ bilietai - dalyvis gauna promo kodą, kuris naudojamas kaip bilietas, išsaugant kodą Coca-Cola programėlėje telefone;

c) „Karklė“ bilietas- dalyvis gauna promo kodą, kuris naudojamas kaip bilietas, išsaugant kodą Coca-Cola programėlėje telefone;

d) „Forum Cinemas“ kino bilietas - dalyvis gauna promo kodą, kuris turi būti įvedamas „Forum Cinemas“ internetinėje svetainėje perkant bilietą.

e) „DOVANUSALA“ Dovanų kuponas – dalyvis gauna promo kodą, kuris turi būti įvedamas „DovanuSala“ internetinėje svetainėje atsiimant kuponą.

f) “STIGOBIKES” - Laimėtojas turi susisiekti su Organizatoriumi el. paštu kharm@coca-cola.com atsiųsdamas laimėjimo pranešimo nuotrauką per 5 darbo dienas. „STIGOBIKE“ elektriniai dviračiai laimėtojui bus išsiųsti per 14 dienų nuo tada, kai laimėtojas susisiekia su Organizatoriumi.

Vartotojų žaidimo Prizai, kurie nebus išdalinti (pvz., dėl nedidelio unikalių kodų registracijos per dieną skaičiaus) ir Prizai, kurie nebus atsiimti šių Taisyklių 8 dalyje nurodytu laikotarpiu, bus grąžinami atgal Organizatoriui.

9. PRIVATUMAS

Organizatorius tvarko dalyvių asmens duomenis siekiant vykdyti susitarimą su dalyviu organizuojant Vartotojų žaidimą (susisiekiant su nugalėtojais, organizuojant Prizų atsiėmimą, nagrinėjant skundus ir atliekant kitus Vartotojų žaidimo vykdymo veiksmus). Organizatorius yra pateiktų dalyvio asmens duomenų valdytojas. Asmens duomenis organizatorius gali perduoti trečiosioms šalims – partneriams, kurie padeda organizatoriui vykdyti Vartotojų žaidimą (pvz., reklamos agentūros).

Organizatorius saugo asmens duomenis Vartotojų žaidimo vykdymo metu ir laikotarpį, kol baigiasi terminai pateikti reikalavimus ar reikšti prieštaravimus ir skundus, kaip numatyta 11 ir 12 Taisyklių dalyse. Aktyvaus nagrinėjamo skundo atveju, Organizatorius gali asmens duomenis saugoti ir ilgesnį laikotarpį, kol bus išnagrinėtas skundas.

Remiantis taikomais teisės aktais, dalyviai turi teisės aktuose numatytas duomenų subjekto teises. Dalyviai gali kreiptis su prašymu susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis; prašyti ištaisyti, ištrinti asmens duomenis ar apriboti tvarkymą; taip pat teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu. Dalyviai taip pat gali kreiptis su prašymu įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą. Naudojantis duomenų subjekto teisėmis ir Organizatoriui priimant sprendimus dėl teisių įgyvendinimo arba atsisakymo įgyvendinti, atsižvelgiama į taikomus teisės aktus.

Jeigu dalyvis mano, jog jo, kaip duomenų subjekto, teisės yra pažeistos, dalyvis turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).

10. ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖ

The Coca-Cola Company, Organizatorius ir jų atstovai bei atstovybės neprisiima jokios atsakomybės už spausdinimo klaidas registruojant unikalų kodą ir pateikiant asmeninę informaciją bei už Vartotojų žaidimo Produktų, įskaitant Reklaminius kamštelius ar skardinių dangtelius, neatitikimus. Visas išlaidas, susijusias su dalyvavimu Vartotojų žaidime ir Prizų gavimu, padengia patys dalyviai, ir Organizatorius šių išlaidų neatlygina, nebent šiose Taisyklėse būtų nurodyta kitaip.

Organizatorius ir The Coca-Cola Company neatsako už Prizo nepristatymą ar neįteikimą dėl Reklaminių kamštelių ar skardinių dangtelių defektų.

11. SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

Bet kokius ir visus su Vartotojų žaidimu susijusius skundus (ypač tuos, kurie susiję su Prizų teikimo tvarka) dalyviai Organizatoriui turi pateikti raštu iki 2019.09.30. (lemiamos reikšmės turi data ant pašto antspaudo, kuri turi būti ne vėlesnė kaip  2019.09.30) šiuo adresu: Spaudos g. 6-1, LT-05132, Vilnius, Lietuva,

Rašytiniame skunde turi būti nurodytas dalyvio vardas, pavardė, tikslus adresas ir telefono numeris (jei taikoma), taip pat išsamus skundo pagrindo paaiškinimas. Šie asmens duomenys bus tvarkomi tik skundų administravimo tikslu ir kitais tikslais naudojami nebus. Skundai, pateikti po nurodyto galutinio termino, nebus svarstomi.

Organizatorius skundus apsvarstys per 14 dienų nuo jų gavimo dienos. Skundus svarstys trijų Organizatoriaus paskirtų asmenų komisija (toliau – „Komisija“). Komisija tirs dalyvių pateiktus skundus vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir taikomais teisės aktais.

Kilus ginčui dėl dalyvavimo Vartotojų žaidime įrodymų galiojimo ar tikrumo, Komisija priima sprendimą remdamasi šiomis Taisyklėmis, Vartotojų žaidimo Reklaminio kamštelio ar skardinės dangtelio modeliu ir informacija apie jo savybes, kuri įgalina nustatyti jo tikrumą.

Komisijos sprendimai dėl dalyvių pateiktų skundų pateikiami raštu.

Komisijos sprendimas dėl dalyvio pateikto skundo yra galutinis ir įpareigojantis. Komisijos sprendimas gali būti susijęs su Taisyklėmis ir (arba) Taisyklių nereguliuojamais aspektais. Tačiau tai jokiu būdu neapriboja vartotojo teisės ginti savo teises ir interesus teikiant skundus atitinkamoms vartotojų apsaugos institucijoms ar reiškiant ieškinius Lietuvos teismuose, ar kitais teisėtais būdais ginant savo teises.

Organizatorius praneš atitinkamiems dalyviams apie Komisijos sprendimą registruotu laišku. Papildomai Organizatorius turi teisę pranešti dalyviui apie Komisijos sprendimą telefonu.

12. KITOS SĄLYGOS

Informacija, kuri yra pateikiama reklaminėje medžiagoje, yra pateikiama tik susipažinimo tikslu.

Organizatorius laimėtojams nekompensuoja su Prizais susijusių papildomų išlaidų, nenurodytų šiose Taisyklėse, pavyzdžiui, transporto išlaidų ar pokalbių telefonu išlaidų.

Visus šiose Taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos įstatymai. Visais šiose Taisyklėse neaptartais klausimais Organizatorius gali priimti sprendimą vadovaudamasis įstatymais ir šiomis Taisyklėmis.

Dalyvaudami šiame Vartotojų žaidime dalyviai sutinka laikytis ir įsipareigoja vadovautis šiomis Taisyklėmis bei Organizatoriaus sprendimais, kurie yra galutiniai visais su Vartotojų žaidimu susijusiais klausimais. Prizą dalyvis gaus tik tuo atveju, jei jis laikysis šių Taisyklių.

Organizatorius turi teisę dėl nenumatytų esminių aplinkybių, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl nenugalimos jėgos ar masinio Taisyklių nesilaikymo, vienašališkai nutraukti Vartotojų žaidimą bet kuriame jo etape, paskelbdamas apie tai pagal šių Taisyklių 1 straipsnio nuostatas.

Dalyviai gali gauti daugiau informacijos apie Vartotojų žaidimą paskambinę telefonu Nr. 8 800 26533 arba apsilankę interneto svetainėje www.coca-cola.lt. Visas Taisyklių tekstas skelbiamas interneto svetainėje www.coca-cola.lt.