Coca-Cola vestuvių kampanijos taisyklės

 

1. ORGANIZATORIUS

Ši Coca-Cola vestuvių kampanija (toliau – Kampanija) yra organizuojama Coca-Cola Balti Jookide AS, įmonės kodas: 10347265,  registruota buveinė: Mustamäe tee 16, 10617, Talinas, Estija, telefono numeris +372 5076713 (toliau – Organizatorius). Kampanija turi būti vykdoma remiantis šiomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės). Organizatorius turi teisę koreguoti arba keisti Taisykles atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, apie pakeitimus pranešant Facebook paskyroje, kurioje vykdoma Kampanija.

 

2. KAMPANIJOS TRUKMĖ

Coca-Cola vestuvių kampanijos trukmė: 2019 m. gegužės 13 d. – birželio 6 d.

Visi dalyviai, kurie socialiniame tinkle „Facebook“ Kampanijos įrašo komentarų skiltyje parašys komentarą iki 2019 m. birželio 6 d. 23:59:59, dalyvaus kampanijoje.

Nugalėtojai bus išrinkti burtų keliu 2019 m. birželio 7 d. 12:00.

 

3. DALYVAVIMO TEISĖTUMAS

Ši kampanija yra atvira visiems fiziniams asmenims, kurie yra vyresni nei 12 metų. Išimtis yra taikoma Organizatoriaus darbuotojams ir kitiems tiesiogiai arba netiesiogiai samdomiems Organizatoriaus partneriams, kurie susiję su šia Kampanija, taip pat šių asmenų artimiems šeimos nariams.

 

4. KAMPANIJOS VIETA

Ši Kampanija yra organizuojama ir vykdoma Lietuvos teritorijoje.

 

5. DALYVAVIMO KAMPANIJOJE TAISYKLĖS

 

 

Prizus laimėti gali visi, kurie tuoksis 2019 m. ir komentare yra pažymėti kitų asmenų arba pažymėjo patys save po įrašu.

 

Po įrašu turi būti nurodyta ši informacija:

- Asmens vardas, kuris susituoks (bent viena pusė)

- Vestuvių data

 

6. PRIZAI

Kampanijos pabaigoje bus paskelbti trys nugalėtojai.

Kiekvienas nugalėtojas gaus norimą skaičių, bet ne daugiau negu 150, Coca-Cola Original stiklinių buteliukų (250 ml), ant kurių bus vardas, kurį nurodys nugalėtojas. Nugalėtojai dėl prizo bus informuoti asmeniškai, taip pat asmeniškai bus susitarta dėl vardų, kurie bus atspausdinti ant buteliukų.

Nugalėtoją prizas pasieks per 14 dienų po to, kai bus pateiktas vardų sąrašas.

 

7. PRIZŲ IŠDAVIMO TAISYKLĖS

Prizai bus pristatyti nugalėtojams susitartu būdu. Organizatorius prizus pristatys tik Lietuvoje. Organizatorius padengs prizų pristatymo išlaidas.

 

8.  NUSISKUNDIMŲ TVARKA

Visi nusiskundimai, susiję su Kampanija, turi būti pateikti Organizatoriui pačių dalyvių raštu iki 2019 m. rugsėjo 6 d. (data ant pašto ženklo turi būti tinkama ir ne vėlesnė kaip 2019 m. rugsėjo 6 d.). Adresas: Mustamäe tee 16, 10617, Talinas, Estija.

Rašytiniame nusiskundime būtina nurodyti vardą, pavardę, tikslų adresą ir dalyvio telefono numerį (jeigu reikia), taip pat detalų skundo aprašymą ir skundo pagrindą. Į nusiskundimus, kurie yra gauti po viršuje nurodytos datos, nebus atsižvelgiama.

Organizatorius turi teisę apsvarstyti nusiskundimą per 14 dienų nuo laiško pristatymo. Nusiskundimai turi būti apsvarstyti trijų narių komisijos, kuri yra paskirta Organizatoriaus (toliau – Komisija). Komisija turi apsvarstyti dalyvių pateiktus nusiskundimus pagal šias Taisykles ir taikomus teisės aktus.

 

Kilus ginčui dėl dalyvavimo galiojimo ir įrodymų apie dalyvavimą Kampanijoje tikrumo, Komisija turi priimti sprendimą, remiantis Taisyklėmis ir taikomais įstatymais.

 

Komisijos sprendimas dėl dalyvio pateikto skundo yra galutinis ir neginčijamas. Komisijos sprendimas gali būti susijęs su Taisyklėmis ir/arba klausimais, kurie nėra numatyti Taisyklėse.

 

Organizatorius informuos atitinkamus dalyvius apie Komisijos sprendimą registruotu laišku. Papildomai, Organizatorius turi teisę informuoti dalyvį apie Komisijos sprendimą telefonu.

 

9. KITA

Pasiekiama informacija apie reklaminę medžiagą yra tik pateikiama tik informaciniais tikslais.

 

Bet kokiais klausimais, kurie nėra reglamentuojami šiose Taisyklėse, taikomi Estijos įstatymai. Visiems klausimams, kurių šios Taisyklės nenumato, Organizatorius gali priimti savo vienašališką sprendimą, pagrįsta įstatymais ir šiomis Taisyklėmis.

 

Dalyvaudami šioje Kampanijoje, dalyviai sutinka laikytis Taisyklių ir Organizatoriaus sprendimų, kurie šioje Kampanijoje yra galutiniai. Prizas bus suteiktas tik tuo atveju, jeigu dalyviai laikosi šių Taisyklių.

 

Prizai negali būti keičiami į pinigus ar kitus objektus, jeigu taisyklės to nenumato. Dėl nepanaudotų arba neatsiimtų Prizų kompensacija nebus suteikiama.

 

Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai atšaukti Kampaniją bet kuriuo etapu apie tai pranešant kaip numatyta 1 Taisyklių dalyje, jeigu įvyksta esminis Taisyklių pažeidimas arba piktnaudžiavimo atvejis arba dėl force majeure aplinkybių.

 

Dalyviai gali gauti daugiau informacijos apie Kampaniją, susisiekę šiuo tel. nr. +372 5076713.