Pranešimas dėl privatumo taikomas Asmens duomenims, tvarkomiems atsižvelgiant į Coca-Cola

PASKUTINĮ KARTĄ PERŽIŪRĖTA: 2018.09.01

 

 

1. Bendrasis Pareiškimas dėl privatumo 1

2. Kokius Jūsų Asmens duomenis mes renkame? 2

3. Kaip mes renkame Jūsų Asmens duomenis? 3

4. Kaip mes naudojame Jūsų Asmens duomenis? 4

5. Kokį profiliavimą mes atliekame? 7

6. Kam yra atskleidžiami Jūsų Asmens duomenys? 7

7. Trečiųjų šalių svetainės/ Trečiosios šalys – paslaugų teikėjos 8

8. Trečioji šalis reklamuojanti susijusius pardavėjus 9

9. Kokios yra Jūsų teisės, susijusios su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, kaip Jūs galite jomis pasinaudoti ir kaip galite susisiekti su mumis? 9

10. Kiek laiko mes saugome Jūsų Asmens duomenis? 10

11. Nepilnamečių naudojimasis Interneto svetainėmis ir įspėjimas tėvams 11

12. Kokie Asmens duomenys yra perduodami už Europos Ekonominės Erdvės ribų? 11

13. Taikoma teisė 11

14. Šio Pranešimo dėl privatumo atnaujinimai 111. Bendrasis Pareiškimas dėl privatumo

 

a. Šiame Pranešime dėl privatumo ("Pranešimas dėl privatumo") pateikiama mūsų tvarkoma Jūsų asmens duomenų tvarkymo politika, kuriuos renkame per:

- mūsų Interneto svetainę www.coca-cola.lt (“Interneto svetainė”),

- partnerių programa Coca-Cola ("Programa"); ir per

- partnerių socialinio tinklo puslapį www.facebook.com/cocacolalithuania ("Socialinis tinklas") (visi kartu, "Svetainės").

Asmens duomenys yra informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su Jumis kaip asmeniu ("Asmens duomenys").

b. "NV Coca-Cola Services SA", kurios registruota buveinė yra Chaussée de Mons 1424, 1070 Briuselis ("CCS"), yra duomenų valdytojas (kaip apibrėžta 2016 m. Balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir panaikinantį Direktyvą 95/46 / EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), atsakinga už Jūsų Asmens duomenų tvarkymą susijusį su Svetainėmis (toliau – "mes" ir "mūsų").

[Pastaba CC: Kadangi apdorojimas atliekamas atsižvelgiant į Go!, Svetainės yra susijusios su Svetainių vartotojų asmeniniais duomenimis, jie būtų kvalifikuojami kaip "susiję su CRM", todėl tikimasi, kad CCS bus unikalus duomenų tvarkytojas, skirtas šiam apdorojimui ES (ir tokiu būdu nurodytas Pranešime dėl privatumo). Tačiau, siekiant laikytis BDAR skaidrumo reikalavimų, šis teiginys turi atspindėti realybę, t. y. CCS turi iš tikrųjų nustatyti tik tas apdorojimo priemones ir tikslus, kurie yra įgyvendinami Svetainių kontekste.]

c. Jūs turite galimybę atkreipti dėmesį į šį Pranešimą dėl privatumo paspausdami nuorodą "Pranešimas dėl privatumo", esančią kiekvienos Interneto svetainės puslapio apačioje, Socialiniuose tinkluose ir puslapyje, kuriame galite atsisiųsti mūsų Programą. Dėkojame, kad atidžiai perskaitysite šį Pranešimą dėl privatumo.

2. Kokius Jūsų Asmens duomenis mes renkame?

 

a. Jūsų Asmens duomenys, kuriuos mes renkame ir tvarkome

Mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Pavardė;

 • Vardas;

 • Lytis;

 • Gimimo data;

 • Vartotojo vardas;

 • Pašto adresas;

 • Telefono numeris (įskaitant namų ir mobiliojo telefono);

 • Elektroninio pašto adresas;

 • Socialinių tinkle viešosios paskyros: vardas, handles, nuotraukos, pamėgimai (angl. likes), vieta, kita viešai prieinama paskyros informacija;

 • Vartotojo Socialiniuose tinkluose sukurtas turinys: nuotraukos, tekstai, vaizdo įrašai, simboliai, grotažymės, įrašai, kuriuos Jūs pasidalinate Socialiniuose tinkluose;

 • Vietos informacija;

 • Hobiai ir pomėgiai;

 • Vartojimo įpročiai;

 • Naršyklės ir prietaiso informacija: IP adresas, MAC adresas, Google Ad prisijungimo vardas, prisijungimo informacija besireklamuojantiems (prietaiso prisijungimo vardas);

 • Serverio žurnalo failo informacija;

 • Programos naudojimo duomenys;

 • Veiklos / įsitraukimo Asmens duomenys (pavyzdžiui, duomenys ir veiklos laikas atitinkamose Svetainėse, skaičius, kada svetainė aplankyta, kokie elementai buvo spustelėti).

b. Mes Jūsų prašome nesiųsti ir neatskleisti mums jokios Slaptos informacijos per Svetaines ar kitais būdais.

Slapta informacija” yra Asmens duomenys, kurie yra susiję su itin asmeniniais (jautriais) aspektais, tokiais kaip:

 • rasinė arba etninė kilmė,

 • politinės pažiūros,

 • religiniai ar kitokie įsitikinimai,

 • sveikatos ar medicininė būklė,

 • nusikalstama praeitis,

 • narystė profesinėje sąjungoje,

 • seksualinė orientacija.

3. Kaip mes renkame Jūsų Asmens duomenis?

Mes renkame Jūsų Asmens duomenis toliau nurodytomis priemonėmis:

 • Per Interneto svetaines: mes renkame Jūsų Asmens duomenis per Interneto svetaines;

 • Neprisijungus: mes renkame Jūsų Asmens duomenis, kai Jūs nesate prisijungę, pavyzdžiui, kai kreipiatės į klientų aptarnavimo centrą.

 • Kai Jūs parsisiunčiate Programą: kai Jūs parsisiunčiate ir naudojate Programą, mes sekame ir renkame Programos naudojimo duomenis, pavyzdžiui, data ir laikas, kai Jūsų įrenginyje naudojama Programa pasiekia mūsų serverius, ir kokia informacija ir failai buvo atsiųsti į Programą pagal Jūsų įrenginio numerį;

 • Fizinė būvimo vieta: surenkame fizinę Jūsų įrenginio būvimo vietą, pavyzdžiui, naudodamiesi palydovo, mobiliojo telefono bokšto ar Wi-Fi signalais;

 • Slapukų naudojimas: renkame Jūsų Asmens duomenis, kai naršote Svetainėse, naudodami slapukus. Mūsų Asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą Slapukais reglamentuoja Slapukų politika www.coca-cola.lt/lt/cookies , kurią turėtumėte atidžiai perskaityti. Galite priimti arba atmesti slapukus (išskyrus Būtinus Slapukus, apibrėžtus Slapukų politikoje), [pažymėdami arba atžymėdami atitinkamus langelius, esančius Pirmenybių Centre [įterpti nuorodą į Pirmenybių Centrą, jeigu jis įdiegtas];

Asmens duomenys, kuriuos Jūs pateikiate per Svetaines, gali būti sujungiami su Asmens duomenimis bei kita informacija, kurią Jūs pateikiate mums (prisijungus ar neprisijungus), ar kurią mes kitaip galime gauti Jums prisijungus ar neprisijungus.

4. Kaip mes naudojame Jūsų Asmens duomenis?

 

Mes naudojame Jūsų Asmens duomenis dėl toliau nurodytų tikslų:

a. Atsakydami į Jūsų užklausas / Administraciniam bendravimui:

 • Norėdami atsakyti į Jūsų pateiktus paklausimus, klausimus ir komentarus ir siekiant įvykdyti Jūsų prašymus.

Teisinis pagrindas tvarkymui: mūsų teisėtas interesas atsakyti į Jūsų pateiktus paklausimus.

 • Norėdami siųsti Jums administracinę informaciją, pavyzdžiui, informaciją apie Svetaines bei mūsų terminų ir sąlygų bei politikų pasikeitimus.

Teisinis pagrindas tvarkymui: mūsų teisėtas interesas laiku informuoti Jus apie mūsų Svetainių, sąlygų ir šio Pranešimo dėl privatumo pasikeitimus.

b. Duomenų analizei naudojant Socialinių tinklų viešąją paskyrą ir pasidalintą turinį

 • Mes renkame Jūsų Asmens duomenis, kad galėtume įvertinti Jūsų dalyvavimą mūsų Socialiniuose tinkluose ir analizuoti Jūsų interesus. Konkrečiai, mes renkame turinį, kurį dalinatės Socialiniuose tinkluose ir Socialinių tinklų viešojoje paskyroje tam, kad analizuodami šią informaciją galėtume išvesti vartojimo tendencijas ir modelius. Tai padeda mums geriau sužinoti mūsų Socialinių tinklų vartotojus, ką jie mėgsta, kaip jie reaguoja į mūsų produktus, paslaugas ir turinį. Geriau suprasdami Socialinių tinklų vartotojus, mes galime pritaikyti savo Svetaines prie nustatytų vartotojų norų, bei taip pat patobulinti Coca-Cola produktus ir paslaugas.

Teisinis pagrindas tvarkymui: Jūsų sutikimas.

Jūs turite galimybę sutikti arba nesutikti dėl tokio Jūsų Asmens duomenų rinkimo ir naudojimo prieš tai minėtiems tikslams, nustatydami privatumo pirmenybes privatumo informacijos skydelyje, esančiame Svetainėje https://id.coke.com/ . Jums reikia tiesiog pažymėti atitinkamą langelį, jei norite, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi, kad galėtume atlikti duomenų analizę naudodami Socialinių tinklų viešąją paskyrą ir pasidalintą turinį, kad galėtume išvesti tendencijas ir patobulinti mūsų Svetaines, o apskritai Coca-Cola produktus ir paslaugas, o jei nesutinkate atžymėkite langelį. Langelis yra automatiškai atžymėtas.

Jūs galite atšaukti savo sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų rinkimo ir naudojimo prieš tai minėtiems tikslams prisijungdami prie privatumo skydelio, kurį galime pasiekti Svetainėse ir atžymint atitinkamą langelį. Taip pat galite pranešti mums kad norite atšaukti savo sutikimą (elektroniniu paštu, arba skambindami ar rašydami mums, naudojant kontaktinę informaciją, nurodytą šio Pranešimo dėl privatumo 9 skyriuje). Atšaukus sutikimą, mes sustabdysime duomenų tvarkymą dėl atitinkamo tikslo.

c. Duomenų analizei, kuri yra susijusi su Jūsų veikla Svetainėse

Tais atvejais, kai naudotojai yra "segmentuoti", norėdami išsiųsti Jiems tikslinius rinkodaros pranešimus, atkreipkite dėmesį, kad šis taikymasis būtų leidžiamas tik tuo atveju, jei vartotojas (i) yra įregistruotas CID ir (ii) yra išreiškęs savo sutikimą gauti rinkodaros pranešimus ir asmeniškai pritaikyti savo rinkodaros pranešimus. Klausimyne nesant pakankamai informacijos, apibūdinome toliau pateiktą "duomenų analizės" tvarkymą, darant prielaidą, kad "segmentavimas" nėra atliekamas siekiant suasmeninti rinkodaros pranešimus, bet tik geriau žinoti Svetainių vartotojus ir tobulinti Svetaines, Coca-Cola produktus ir Coca-Cola paslaugas. Prašome patvirtinti, ar ši prielaida teisinga, ar ne, tam, kad galėtume pritaikyti formuluotę (t. y. pritaikyti formuluotę ir pridėti sutikimo prašymą dėl šių rinkodaros pranešimų personalizavimo)].

 • Mes renkame Jūsų Asmens duomenis, kad galėtume įvertinti Jūsų dalyvavimą mūsų Svetainėse (pavyzdžiui, sužinoti kaip Jūs naudojate mūsų Svetaines, kada Jūs naudojate jas, kaip dažnai, per kokį įrenginį, kaip ilgai jose būnate, kokius elementus spaudžiate) tam, kad analizuodami šią informaciją galėtume išvesti vartojimo tendencijas ir modelius. Tai padeda mums geriau suprasti mūsų Svetainių vartotojus ir pritaikyti savo Svetaines prie nustatytų vartotojų norų, bei taip pat patobulinti Coca-Cola produktus ir paslaugas.

Teisinis pagrindas tvarkymui: Jūsų sutikimas.

Jūs turite galimybę sutikti arba nesutikti dėl tokio Jūsų Asmens duomenų, kurie yra susiję su Svetainių naudojimu, rinkimo ir naudojimo siekiant atlikti duomenų analizę siekiant išvesti tam tikras tendencijas ir pagerinti mūsų Tinklalapius, bei bendrai Coca – Cola produktus ir paslaugas nustatydami privatumo pirmenybes privatumo informacijos skydelyje, esančiame Svetainėje https://id.coke.com/ . Jums reikia tiesiog pažymėti atitinkamą langelį, jei norite, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi, kad galėtume atlikti duomenų analizę ir galėtume išvesti tendencijas bei patobulinti mūsų Svetaines, bei bendrai Coca-Cola produktus ir paslaugas, o jei nesutinkate atžymėkite langelį. Langelis yra automatiškai atžymėtas.

Jūs galite atšaukti savo sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų rinkimo ir naudojimo prieš tai minėtiems tikslams prisijungdami prie privatumo skydelio, kurį galime pasiekti Svetainėse ir atžymint atitinkamą langelį. Taip pat galite pranešti mums kad norite atšaukti savo sutikimą (elektroniniu paštu, arba skambindami ar rašydami mums, naudojant kontaktinę informaciją, nurodytą šio Pranešimo dėl privatumo 9 skyriuje). Atšaukus sutikimą, mes sustabdysime duomenų tvarkymą dėl atitinkamo tikslo.

d. Turinio, kurį skelbiate Socialiniuose tinkluose, kaupimui ir dalinimuisi

 • Socialiniuose tinkluose Jūs galite dalintis turiniu, tokiu kaip Jūsų nuotraukos, tekstai, grotažymės, vaizdo bei kiti įrašai. Kai jūs paskelbiate tokį turinį mūsų Socialiniuose tinkluose, mes galime nuspręsti pasidalinti kai kuriuo turiniu (ir Jūsų Socialinių tinklų vieša paskyra) mūsų Tinklalapiuose, rinkodaros kampanijų kontekste ir apskritai pristatyti ir pabrėžti mūsų svetaines, Coca-Cola produktus ir Coca-Cola paslaugas. Kai tai darome, mes saugome Jūsų Asmens duomenis Coca-Cola centrinėje Vartotojų Sąveikos Duomenų bazėje.

Teisinis pagrindas tvarkymui: Jūsų sutikimas.

Jūs turite galimybę sutikti arba nesutikti dėl tokio Jūsų Asmens duomenų, ankščiau minėtiems tikslams, rinkimo ir naudojimo nustatydami privatumo pirmenybes privatumo informacijos skydelyje, esančiame Svetainėje https://id.coke.com/ . Jums reikia tiesiog pažymėti atitinkamą langelį, jei norite, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi, kad galėtume kaupti ir dalintis turiniu mūsų Svetainėse, kurį Jūs patalpinate Socialiniuose tinkluose, o jei nesutinkate atžymėkite langelį. Langelis yra automatiškai atžymėtas.

Jūs galite atšaukti savo sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų rinkimo ir naudojimo prieš tai minėtiems tikslams prisijungdami prie privatumo skydelio, kurį galime pasiekti Svetainėse ir atžymint atitinkamą langelį. Taip pat galite pranešti mums kad norite atšaukti savo sutikimą (elektroniniu paštu, arba skambindami ar rašydami mums, naudojant kontaktinę informaciją, nurodytą šio Pranešimo dėl privatumo 9 skyriuje). Atšaukus sutikimą, mes sustabdysime duomenų tvarkymą dėl atitinkamo tikslo.

e. Informacinių technologijų (IT) administravimas

 • Mes naudojame Jūsų Asmens duomenis, norėdami nustatyti serverio problemas, administruoti Svetaines ir patikrinti, ar jos veikia tinkamai.

Teisinis pagrindas tvarkymui: mūsų teisėti interesai administruoti mūsų IT sistemas ir tinklus, siekiant užtikrinti tinkamą jų funkcionavimą.

f. Sandoriai

Jei atliksite sandorį per Svetaines, pavyzdžiui, įsigysite Coca-Cola ir susijusių prekinių ženklų, mes užregistruosime mokėjimo informaciją, kurią pateiksite sudarydami tokį sandorį, kartu su bet kuriais kitais Asmens duomenimis, pavyzdžiui, adresu, kuriuo bus išsiųstas nupirktas produktas. Mes naudojame Jūsų Asmens duomenis, norėdami užbaigti sandorį ir Jūsų pirkimą.

Teisinis pagrindas tvarkymui: Jūsų Asmens duomenų tvarkymas siekiant užbaigti sandorius yra pagrįstas Jūsų pirkimo sutarties vykdymu.

g. Mūsų teisinių įsipareigojimų laikymuisi

 • Siekiant laikytis mūsų teisinių įsipareigojimų, teismo sprendimų ar valdžios institucijų nurodymų, kurie gali apimti viešosios valdžios nurodymus priimtus už Jūsų gyvenamosios vietos ribų, kai manome, kad turime pareigą tai padaryti ir kai toks Jūsų Asmens duomenų atskleidimas yra itin būtinas norint įvykdyti minėtus teisinius įsipareigojimus, sprendimus ar valdžios institucijų nurodymus.

Teisinis pagrindas tvarkymui: mūsų tikslas laikytis teisinių įsipareigojimų.

g. Mūsų teisėtų interesų apsaugai

 • Siekiant užtikrinti, kad mūsų taisyklės ir nuostatos būtų tinkamai įgyvendintos, teisėtai apsaugoti mūsų ar bet kurios su mumis susijusios bendrovės operacijas, teisėtai ginti mūsų ir (arba) su mumis susijusių bendrovių teises, privatumą, saugumą ar turtą ir leisti mums siekti galimų teisių gynimo priemonių arba apriboti nuostolių atlyginimą, kurį galime patirti.

Teisinis pagrindas tvarkymui: teisėti interesai apsaugoti mūsų organizaciją.

h. Verslo / Įmonių susijungimų ir įsigijimų operacijoms

 • Siekiant atlikti mūsų viso ar dalies verslo, turto ar akcijų (įskaitant susijusias su bankrotu ar panašiomis procedūromis) pertvarkymą, susijungimą, pardavimą, bendros įmonės suformavimą, paskyrimą, perdavimą ar kitokį pertvarkymą.

Teisinis pagrindas tvarkymui: mūsų teisėti interesai vykdyti įmonės strategiją.

5. Kokį profiliavimą mes atliekame?

Mes naudojame Jūsų Asmens duomenis, norėdami automatiškai atlikti vertinimą ir profiliavimą naudodami Google UID. Šis vertinimas ir profiliavimas atliekamas siekiant šių tikslų, aprašytų Pranešimo dėl privatumo 4 skyriuje: i) Duomenų analizė, susijusi su Jūsų veikla Svetainėse, ir ii) Duomenų analizė, naudojant Jūsų Socialinių tinklų viešąją paskyrą ir pasidalintą turinį.

a. Šis profiliavimas neturi jokių teisinių pasekmių Jums ir neturi įtakos Jūsų lankymuisi svetainėse. Tai jokiu būdu neapima jokio Jūsų individualaus elgesio, veikimo ar judėjimo stebėjimo ar sekimo. Jis naudojamas siekiant padėti mums bendrai suprasti Svetainių naudotojų pasirinkimus ir elgseną, ir šios analizės pagalba tobulinti Svetaines, Coca-Cola produktus ir Coca-Cola paslaugas.

6. Kam yra atskleidžiami Jūsų Asmens duomenys?

 

Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami toliau nurodytiems gavėjams:

a. Coca-Cola Balti Jookide AS

b. Adobe Managed Services, kurioje yra mūsų IT sistemos ir kuri teikia sistemos palaikymą;

c. APIGEE Edge Platform, kurioje yra mūsų IT sistemos ir kuri teikia sistemos palaikymą;

d. Amazon Web Services (AWS) EC2, kurioje yra mūsų IT sistemos ir kuri teikia sistemos palaikymą;

e. CI&T, kurioje yra mūsų IT sistemos ir kuri teikia sistemos palaikymą (agentūra, kuri teikia ir palaiko GO! Progressive);

f. DMeX, kuriame yra mūsų IT sistemos ir kuris teikia sistemos palaikymą;

g. [EPAM (naudojama CID programavime, kurios vieta yra Vengrijoje)] [CC Pastaba: kadangi "CID programavimas" yra susijęs išimtinai tik su CID platforma, mes manome, kad tik CID įregistruotų vartotojų asmeniniai duomenys yra perduodami EPAM. Tokiu atveju šis gavėjas jau įtrauktas į CID pranešimą dėl privatumo ir neturėtų būti įtrauktas į šį Pranešimą dėl privatumo (išskyrus atvejus, kai per Go! Svetaines surinkti asmens duomenys perduodami EPAM)];

h. ExactTarget, kuris teikia mūsų IT sistemos palaikymą ir atlieka duomenų analizę siekiant tikslų, numatytų Pranešime dėl privatumo;

i. Gigigo (kuri tvarko Orchextra platformą);

j. Gigya, kurioje yra mūsų IT sistemos ir kuri teikia sistemos palaikymą;

k. Google, kuri teikia mūsų IT sistemos palaikymą ir atlieka duomenų analizę siekiant tikslų, numatytų Pranešime dėl privatumo;

l. ICP (teikia turinio tvarkymo paslaugas DmeX);

m. Livefyre, kurioje yra mūsų IT sistemos ir kuri teikia sistemos palaikymą;

n. Janrain, kurioje yra mūsų IT sistemos ir kuri teikia sistemos palaikymą;

o. MicroStrategy, kurioje yra mūsų IT sistemos ir kuri teikia sistemos palaikymą;

p. MRM-McCann, kurioje yra mūsų IT sistemos ir kuri teikia sistemos palaikymą; (valdo visą Journey platformą);

q. Qualtrics, kurioje yra mūsų IT sistemos ir kuri teikia sistemos palaikymą;

r. SalesForce, kurioje yra mūsų IT sistemos ir kuri teikia sistemos palaikymą;

s. SessionM, kurioje yra mūsų IT sistemos ir kuri teikia sistemos palaikymą;

t. Wayin DB;

u. WordPress, kurioje yra mūsų IT sistemos ir kuri teikia sistemos palaikymą;

v. [Wunderman (kampanijų turinio valdymas);

w. CIC contractor;

x. Atitinkamos institucijos, susijusios įmonės ir trečiosios šalys, kiek mes manome, kad tai gali būti reikalinga ar tinkama, siekiant: (a) įvykdyti mūsų teisinius įsipareigojimus; (b) atsakyti į viešųjų ir valdžios institucijų užklausimus, įskaitant tų institucijų, kurios nepriklauso Jūsų gyvenamosios vietos valstybei; (c) įgyvendinti mūsų sąlygas; (d) apsaugoti savo ar bet kurios iš mūsų susijusių įmonių veiklą; (e) apginti mūsų teises, privatumą, saugumą ar nuosavybę; ir (f) leisti mums siekti galimų teisių gynimo priemonių arba sumažinti žalą, kurią galime patirti.

7. Trečiųjų šalių svetainės/ Trečiosios šalys – paslaugų teikėjos

 

Šis Pranešimas dėl privatumo neapima ir mes nesame atsakingi už trečiųjų asmenų valdomų internetinių tinklalapių nuorodų, kurios yra Svetainėje tvarkymą ir asmens duomenų praktikas. Nuorodos įtraukimas į kitą tinklalapį Svetainėje nereiškia, kad mes arba su mumis susijusios bendrovės patvirtina susietą tinklalapį.

Visų pirma, prašome atkreipti dėmesį, kad Svetainėse gali būti nuoroda į elektroninės prekybos svetaines, įskaitant elektroninės prekybos svetaines, kurios pažymėtos Coca-Cola prekės ženklu. Šis Pranešimas dėl privatumo netaikomas elektroninės prekybos svetainėms, kurių nuorodos gali būti Svetainėse. Bet kokiam Asmens duomenų pateikimui elektroninės prekybos svetainėse bus taikomas tos svetainės pranešimas dėl privatumo, bet ne šis Pranešimas dėl privatumo. Mes nekontroliuojame ir neprisiimame jokios atsakomybės už informacijos, surinktos naudojantis elektroninės prekybos svetainėmis, naudojimą.

Kai kuriais atvejais galime naudoti (trečiosios šalies mokėjimo paslaugas) siekiant apdoroti pirkimus ir (arba) surinkti per Interneto svetaines suteiktas aukas. Tokiais atvejais ne mes, bet ši trečioji šalis gali rinkti Jūsų Asmens duomenis, ir tokiu atveju joms bus taikoma trečiųjų šalių privatumo politika, bet ne šis Pranešimas dėl privatumo. Mes nekontroliuojame ir neatsakome dėl to, kaip trečiosios šalys naudojasi ir atskleidžia Jūsų Asmens duomenis, mes taip pat nepatvirtiname šių trečiųjų šalių ar jų interneto svetainių. Mes nesuteikiame jokios garantijos dėl trečiųjų šalių privatumo politikose esančios informacijos tikslumo, išsamumo, savalaikiškumo ar informacijos tinkamumo. Jūs patys esate atsakingi už tai, kad atidžiai perskaitytumėte trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo politikas.

8. Trečioji šalis reklamuojanti susijusius pardavėjus

 

Atkreipkite dėmesį, kad mūsų internetiniai ir elektroninio pašto su reklama susiję pardavėjai gali naudoti pikselių žymes, žiniatinklio signalus, aiškias piktogramas ar kitas panašias technologijas, susijusias su Svetainėmis, kad padėtų tvarkyti internetines ir elektroninio pašto reklamos kampanijas bei sustiprintų tokių kampanijų efektyvumą. Pavyzdžiui, jei pardavėjas patalpino unikalų slapuką Jūsų kompiuteryje, pardavėjas gali naudoti pikselių žymes, žiniatinklio signalus, aiškias piktogramas ar kitas panašias technologijas, kad atpažintų slapuką Jūsų apsilankymo Svetainėse metu ir sužinotų, kuri iš mūsų internetinių reklamų Jus atvedė į mūsų Svetaines, o pardavėjas gali mums pateikti kitą informaciją skirtą mūsų naudojimui. Atkreipkite dėmesį, kad mes galime susieti šią informaciją, kurią mums pateikė mūsų pardavėjai su Jūsų Asmens duomenimis, kuriuos anksčiau surinkome.

Mes galime naudoti trečiųjų šalių reklamos bendroves, kad galėtume rodyti reklamas mūsų Svetainėse. Šios įmonės gali naudoti informaciją (neatsižvelgdamos į Jūsų vardą, adresą, elektroninio pašto adresą ar telefono numerį) apie Jūsų apsilankymus šioje ir kitose svetainėse, kad pateiktų reklamą apie Jus dominančias prekes ir paslaugas. Jei norite gauti daugiau informacijos apie šią technologiją, apsilankykite adresu [http://evidon.com], o norint sužinoti apie savo pasirinkimą, dėl šios informacijos surinkimo ar naudojimo šiose bendrovėse, apsilankykite adresu [http://www.evidon.com/consumers/profile_manager#tab3]

9. Kokios yra Jūsų teisės, susijusios su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, kaip Jūs galite jomis pasinaudoti ir kaip galite susisiekti su mumis?

 

a. Jūsų teisės, susijusios su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu

Jūs turite teisę:

 • gauti informaciją apie bet kokius Jūsų Asmens duomenis, kuriuos mes turime;

 • reikalauti, kad mes atnaujintume ar pataisytume bet kokius netikslius Asmens duomenis arba papildyti visus Asmens duomenis, kurie yra neišsamūs;

 • reikalauti, kad būtų sustabdytas Jūsų Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais.

Esant tam tikroms sąlygoms, Jūs taip pat turite teisę:

 • prieštarauti Jūsų Asmens duomenų tvarkymui;

 • reikalauti ištrinti Jūsų Asmens duomenis;

 • apriboti Jūsų Asmens duomenų tvarkymą; ir

 • reikalauti, kad mes perduotume tam tikrus Jūsų Asmens duomenis Jums arba kitam duomenų valdytojui.

b. Naudojimasis savo teisėmis

Jeigu norite pasinaudoti bet kuria iš aukščiau nurodytų savo teisių, galite susisiekti su mumis, naudodamiesi viena iš toliau pateiktų priemonių.

 • Galite atsiųsti mums el. laišką šiuo adresu: kharm@coca-cola.com

 • Galite skambinti mums šiuo telefono numeriu: +372 507 6713

 • Galite rašyti šiuo pašto adresu: Coca-Cola Balti Jookide AS, Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn, Estija

c. Teisė pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos institucijai

Jūs turite teisę pateikti skundą atitinkamai priežiūros institucijai (ypač Europos Sąjungos Valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų įprastinė gyvenamoji vieta, darbo ar tariamo pažeidimo vieta) jeigu manote, kad buvo pažeistos Jūsų 2016 m, balandžio 27 d. ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 įtvirtintos teisės.

d. Mūsų Duomenų apsaugos pareigūno (DAP) kontaktinė informacija

Jūs galite susisiekti su mūsų Duomenų apsaugos pareigūnu (DAP) toliau nurodytais kontaktais: DPO-Europe@coca-cola.com, Viale T. Edison 110/B – Sesto San Giovanni (MI), Itaalia; tel. nr: +39 3401178543.

10. Kiek laiko mes saugome Jūsų Asmens duomenis?

 

a. Mes siekiame saugoti Jūsų tikslius ir atnaujintus Asmens duomenis. Mes ištrinsime Jūsų turimus Asmens duomenis, kai mums jų nebereikės.

b. Mes saugome Jūsų Asmens duomenis, kuriuos naudojame šiame Pranešime dėl privatumo nurodytiems tikslams, maksimaliai 2 metų laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai teisės aktai nustato ilgesnį ar ženkliai ilgesnį laikotarpį.

c. Norėdami sužinoti, kaip ilgai laikome slapukus Jūsų galiniame įrenginyje, prašome perskaityti mūsų slapukų politiką https://www.coca-cola.lt/lt/cookies/ .

11. Nepilnamečių naudojimasis Interneto svetainėmis ir įspėjimas tėvams

 

a. Interneto svetainės yra skirtos asmenims nuo 13 metų ir vyresniems, su tėvų sutikimu asmenims iki 16 metų amžiaus. Prašome, kad kiti asmenys iki 13 metų neteiktų Asmens duomenų per Interneto svetaines. Mes pasiliekame teisę prašyti įrodymų dėl tėvų sutikimo bet kuriuo metu, kad būtų galima tvarkyti su nepilnamečiais susijusius Asmens duomenis.

b. Kai kuriose Interneto svetainėse gali būti taikomi amžiaus apribojimai, atsižvelgiant į tai, kas yra tinkama tam tikroms amžiaus grupėms arba kas yra leidžiama pagal įstatymus. Jei taikomi tam tikri amžiaus apribojimai, tai bus aiškiai pažymėta atitinkamoje Interneto svetainėje, ir bus užduodami išankstiniai klausimai, kad patvirtintumėte savo amžių.

12. Kokie Asmens duomenys yra perduodami už Europos Ekonominės Erdvės ribų?

 

Kad pasiektumėte šiame Pranešime dėl privatumo nurodytus tikslus, mes perduodame Jūsų Asmens duomenis šioms šalims, nepriklausančioms Europos Ekonominei Erdvei (toliau - Trečiosios šalys), kurios užtikrina tinkamą apsaugos lygį pagal BDAR 45 straipsnį.

Mes taip pat perduosime Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims, kurios neužtikrina tinkamo apsaugos lygio, pavyzdžiui, [įterpti aktualias valstybes]. Tokiu atveju, mūsų duomenų perdavimui taikomos šios tinkamos apsaugos priemonės pagal BDAR, siekiant užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tinkamai apsaugoti:

- Standartinės duomenų apsaugos nuostatos, kurias priėmė ES Komisija pagal BDAR 46 straipsnio 2 dalį (spragtelėkite čia, kad galėtumėte peržiūrėti ES Komisijos sprendimą dėl standartinių sutartinių nuostatų perdavimo tvarkytojams, įsisteigusiems trečiosiose šalyse); ir

- ES-JAV Privatumo apsauga, skirta pervedimams Jungtinėse Amerikos Valstijose esantiems subjektams (spustelėkite čia, kad galėtumėte peržiūrėti ES Komisijos sprendimą dėl ES ir JAV privatumo apsaugos).

Norėdami gauti bet kokią svarbią informaciją apie bet kokius Jūsų asmens duomenų perdavimus Trečiosioms šalims (įskaitant atitinkamus perdavimo mechanizmus), šiuo adresu DPO-Europe@coca-cola.com .

13. Taikoma teisė

 

Šis Pranešimas dėl privatumo yra reglamentuojamas ir aiškinamas pagal Belgijos įstatymus bei kitas privalomai taikomas teisės normas Europos Sąjungoje.

14. Šio Pranešimo dėl privatumo atnaujinimai

 

Galite sužinoti, kada šis Pranešimas dėl privatumo paskutinį kartą buvo pakeistas, šio Pranešimo viršuje patikrinę "PASKUTINĮ KARTĄ PERŽIŪRĖTA".

Visi numatomi šio Pranešimo dėl privatumo pakeitimai bus pranešti Jums iki jų įsigaliojimo.

Galite atsispausdinti, atsisiųsti ar kitaip išsaugoti šio Pranešimo dėl privatumo kopiją (ir bet kokią pakeistą jo versiją).