Coca-Cola PRIVATUMO PRANEŠIMAS

TURINYS

 

 

PASKUTINĮ KARTĄ PERŽIŪRĖTA:20.12.2019

 

1. Apie ką šis privatumo pranešimas?

2. Kokius Jūsų Asmens duomenis mes renkame?

   a. Jūsų Asmens duomenys kuriuos mes renkame ir tvarkome

   b. Automatiškai renkama informacija

   c. Trečiųjų šalių duomenų rinkimas ir reklama pagal interesus

3. Kokių Asmens duomenų mes nerenkame apie Jus?

4. Nepilnamečių naudojimasis Interneto Svetainėmis ir įspėjimas tėvams?

5. Jūsų informacijos kontrolė ir pasirinkimai

6. Kaip mes naudojame Jūsų Asmens duomenis?

7. Kam yra atskleidžiami Jūsų Asmens duomenys?

8. Kokius Asmens duomenų perdavimus už Europos Ekonominės Erdvės mes vykdome?

9. Kaip dėl nuorodų į kitus tinklapius, programas, platformas ir panašiai?

10. Kokios yra Jūsų teisės, susijusios su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, kaip Jūs jas galite

11. Kaip ilgai mes laikome Jūsų Asmens duomenis?

12. Kaip mes saugome Jūsų informaciją 

13.Taikytina teisė.

14. Šio Privatumo pranešimo atnaujinimai.

1 PRIEDAS – DUOMENŲ TVARKYTOJAI 16

2 PRIEDAS – TREČIŲJŲ ASMENŲ SEKIMO TECHNOLOGIJOS 201. Apie ką šis privatumo pranešimas?

"NV Coca-Cola Services SA", kurios registruota buveinė yra Chaussée de Mons 1424, 1070 Briuselis, („Duomenų valdytojas“, „CCS“, „mes“, „mūsų“ ir „mus“) gerbia Jūsų privatumą ir nori Jus supažindinti, kaip renka, naudoja ir atskleidžia informaciją, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusią su Jumis kaip fiziniu asmeniu („Asmens duomenys“), bei su tuo susijusias Jūsų teises.

CCS yra duomenų valdytojas (kaip apibrėžta 2016 m. Balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir panaikinančiame Direktyvą 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), atsakingas už Jūsų Asmens duomenų tvarkymą, kaip apibrėžta Privatumo pranešime.

Šis Privatumo pranešimas („Privatumo pranešimas“) numato, kaip CCS tvarko Jūsų Asmens duomenis, surinktus ir susijusius su tinklapiais („Tinklapiai“) ir bet kokiomis mobiliosiomis svetainėmis, programomis, valdikliais ir kitomis telefono interaktyviosiomis savybėmis (bendrai, mūsų „Programėlės“) (bendrai, Programėlės ir Tinklapiai, „Svetainės“).

Jūs galite su mumis susisiekti pasinaudodami kontaktine informacija, nurodyta šios Privatumo politikos 10 punkte.

 

2. Kokius Asmens duomenis mes apie Jus renkame?

Naudodamiesi Svetainėmis, Jums prisijungus ir atsijungus, mes renkame ir tvarkome Asmens duomenis skirtingais būdais:

·       Kai Jūs patys pateikiate Asmens duomenis Mums. Mes renkame Asmens duomenis apie Jus, kai Jūs aktyvai mums juos pateikiate, pavyzdžiui, kai registruojatės kurdami paskyrą ar skelbiate komentarą, nuotraukas ir vaizdo įrašus, ar įrašinėjate savo balsą dalyvaudami reklamoje, ar bendraujant su kitais vartotojais.

·       Kai naudojatės mūsų Svetainėmis. Mes (ir trečiosios šalys mūsų vardu) renkame kai kuriuos Asmens duomenis automatiškai Jums naudojantis Svetaine.

·       Kuomet esate neprisijungę. Mes renkame Jūsų Asmens duomenis, kai Jūs nesinaudojate mūsų Programomis ir/ar Svetainėmis, pavyzdžiui, kai dalyvaujate Coca-Cola renginiuose ar kai kontaktuojate su partnerių Svetainėmis.

a.               Jūsų Asmens duomenys, kuriuos mes renkame ir tvarkome

·       Kontaktinė ir paskyros informacija: Asmeninė informacija, tokia kaip vardas, pavardė, vartotojo vardas, gimimo data, mobiliojo telefono numeris, adresas, verslo informacija, amžius, pašto adresas ir pristatymo adresas, šalis, kurioje gyvenate, telefono numeriai ir elektroninio pašto adresas, akcijos laimėjimo kodas, kai registruojatės mūsų Svetainėse, prisijungiate prie mūsų pašto adresų sąrašo, organizuojate konkursą, užsakote reklamą ar kitaip bendraujate ar bendradarbiaujate su mumis.

·       Nuostatų ir interesų informacija: Nuostatos, skirtos pranešimams, rinkodaros komunikacijoms ir mūsų Svetainės rodymui;

·       Socialinio tinklo paskyra: Jums sąveikaujant su mūsų Svetaine naudojantis įvairiais socialiniais tinklais, pavyzdžiui, kai per mūsų Svetainę prisijungiate prie „Facebook“ paskyros ar paspaudžiate „Patinka“ mūsų paskyrai „Facebook“, ar sekate mus bei dalijatės mūsų paskyros turiniu „Facebook“, „Twitter“, „Snapchat“, „LinkedIn“, „Instagram“ ir kituose tinkluose, mes galime gauti informaciją iš šių socialinių tinklų, įskaitant Jūsų profilio informaciją, naudotojo ID, susietą su Jūsų socialinės žiniasklaidos paskyra, ir bet kokią kitą informaciją, kurią leidžiate socialiniam tinklui bendrinti su trečiosiomis šalimis;

·       Vartotojo sukurtas turinys (UGC), komentarai, pokalbiai ir nuomonės: Jums su mumis susisiekus tiesiogiai, pavyzdžiui, elektroniniu paštu, telefonu, paštu ar susirašinėjant internetu užpildžius specialią formą, mes įrašysime Jūsų komentarus ir nuomones. Mes taip pat įrašysime komentarus ir nuomones, išreikštas dalyvaujant apklausose, loterijoje ar reklamos kampanijoje. Šių kategorijų Asmens duomenys taip pat gali apimti balso įrašymą, nuotrauką ir vaizdo įrašą, jei leidžiate Svetainėms naudoti tiesioginius vaizdo įrašų srautus iš įrenginio kameros. Ši funkcija naudojama siekiant suteikti Jums patobulintą interaktyvią patirtį. Mes ir mūsų paslaugų teikėjai nerenkame, nefiksuojame ar neįrašome vaizdų, vaizdo transliavimo informacijos ar informacijos apie veidus vaizdo transliacijoje. Informacija lieka Jūsų prietaise ir pašalinama išjungus naršyklę ar programą. Tačiau mes ir mūsų paslaugų teikėjai gali rinkti kitą informaciją apie tai, kaip Jūs naudojate funkcionalumą, pavyzdžiui, kaip dažnai ir kiek laiko jį naudojate.

·       Fizinė būvimo vieta: Mūsų taikomoji programa nerenka, neišsaugo ar neskaito vietos nustatymo duomenų per GPS, „Wi-Fi“ ar belaidžio tinklo trianguliaciją. Mes arba mūsų trečiųjų šalių teikėjai surenka tik anonimišką, atsitiktinai sugeneruotą programos ID, kad aptiktų, kaip arti vartotojas yra prie mūsų pardavimo vietos, ir siunčiame vietovės specifinius reklaminius pranešimus ir nuolaidas, esančias aplink Jus esančiose parduotuvėse.

b.              Automatiškai renkama informacija

Kai naudojate mūsų Svetaines, skaitote mūsų el. laiškus arba kitaip susisiekite su mumis per kompiuterį ar mobilųjį įrenginį, mes ir mūsų trečiųjų šalių partneriai gali automatiškai rinkti informaciją apie tai, kaip jūs pasiekiate ir naudojate Svetaines, ir informaciją apie prietaisą, kurį naudojate pasiekdami Svetaines.

Šią informaciją naudojame, kad galėtume patobulinti ir pritaikyti naudotojo patirtį, stebėti ir tobulinti mūsų Svetaines bei kitais vidaus tikslais.

Mes paprastai šią informaciją renkame naudodamiesi įvairiomis sekimo technologijomis, įskaitant slapukus, „Flash“ objektus, pikselius, žiniatinklio signalus, įterptuosius scenarijus, vietos nustatymo technologijos ir panašios technologijas (bendrai „sekimo technologijos“).

Visų pirma, per sekimo technologijas mes renkame Jūsų Asmens duomenis, kai sąveikaujate su Svetainėmis; sekimo technologijos leis mums, pavyzdžiui, surasti netoliese esančius produktus, teikti pasiūlymus Jums realiu laiku ir dar daugiau; teikti Jums rinkodaros pranešimus; kovoti su sukčiavimu; analizuoti ir tobulinti mūsų gaminių veikimą; rinkti diegimo duomenis (įrenginio ID, eismo šaltinis, akumuliatoriaus lygis, operatorius, įrenginio modelis), kad būtų galima stebėti žiniasklaidos investicijas; vykdyti kitus teisėtus tikslus.

Šias technologijas galite priimti ir atmesti (išskyrus atvejus, kai tai reikalinga tinkamam programos  veikimui) koreguojant mobiliojo telefono nustatymus arba privatumo nuostatas savo profilio nustatymuose, kaip paaiškinta 5 skirsnyje.

Informacija, kurią renkame automatiškai, gali būti derinama su kitais Asmens duomenimis, kuriuos renkame tiesiogiai.

Žemiau pateikiama informacija, kuri gali būti renkama automatiškai:

·       Informacija, susijusi su Jūsų Svetainių naudojimu (pavyzdžiui, kiek kartų ir kiek ilgai naudojotės programa, kokius vaizdo įrašus žiūrėjote, kokiose loterijose ar konkursuose Jūs dalyvavote, iš kokios Svetainės Jūs atėjote, kiek kartų spustelėjote elementą);

·       Asmens duomenis, susijusius su Jūsų sąveika su mūsų rinkodaros komunikacijomis (pavyzdžiui, ar Jūs atsidarėt jas ar ne, spustelėjote jas ar ne);

·       Informacija apie įrenginį (-us), kurį (-iuos) naudojate prieigai prie Svetainių (pavyzdžiui, mums tai leidžia sužinoti, ar naudojate kompiuterį, planšetinį kompiuterį ar išmanųjį telefoną, ekrano skiriamąją gebą, operacinę sistemą, „Wi-Fi“ ryšį, interneto naršyklę ir Jūsų IP adresą, serverio žurnalo failo informaciją).

·       Elgesio duomenys: informacija, gauta iš įrenginio ID ir sistemos įvykių derinio, kuris gali būti naudojamas elgsenos tendencijoms ir požymiams identifikuoti bei siųsti rinkodaros komunikacijas, susijusias su įvykiais, kuriuose dalyvavote.

·       Dalyvavimo duomenys: Asmens duomenys, susiję su Jūsų dalyvavimu, prizo, apklausos, loterijos, momentinio laimėjimo akcijos, konkurso ir kitų rūšių akcijose (pvz., Reklamos tipas, dalyvavimo kampanijoje data ir laikas, dalyvavimo rezultatas, informacija, reikalinga Jūsų prizui įvykdyti, pvz., marškinėliai ir (arba) batų dydis).

·       Analitinė informacija: galime rinkti analitinius duomenis arba naudoti trečiųjų šalių analitinius duomenis, kad galėtume įvertinti Svetainės lankomumo ir naudojimo tendencijas bei geriau suprasti mūsų naudotojų demografinius rodiklius ir elgesį.

c.               Trečiųjų šalių duomenų rinkimas ir pomėgiais grįsta reklama

·       Pomėgiais grįsta reklama: dalyvaujame pagal pomėgius pagrįstoje reklamoje ir naudojame trečiųjų šalių reklamos kompanijas, kad galėtume teikti skelbimus pagal Jūsų naršymo istoriją. Leidžiame trečiųjų šalių interneto reklamos tinklams, socialinės žiniasklaidos įmonėms ir kitoms trečiųjų šalių paslaugoms rinkti informaciją apie Jūsų Svetainių ir mobiliųjų programų naudojimą laikui bėgant, kad jie galėtų leisti ar talpinti skelbimus mūsų Svetainėse, kituose Tinklapiuose ir programose arba Svetainėse, kurias galite naudoti, ir kituose prietaisuose, kuriuos galite naudoti. Paprastai, nors ir ne visada, informacija, naudojama pagal pomėgius pagrįstai reklamai, renkama naudojant slapukus arba panašias sekimo technologijas, kurios atpažįsta naudojamą įrenginį ir renka informaciją, įskaitant paspaudimų srauto informaciją, naršyklės tipą, laiką ir datą, kada apsilankėte Svetainėje, ir kita informacija. Mes galime naudoti bendrą paskyros identifikatorių (pvz., el. pašto adresą ar vartotojo ID) su mūsų trečiosios šalies reklamos partneriais, kad galėtume Jus identifikuoti visuose įrenginiuose. Mes ir mūsų trečiųjų šalių partneriai naudojame šią informaciją, kad skelbimai, kuriuos matote internete, atitiktų Jūsų interesus, taip pat rinkti su reklama susijusią informaciją, pvz., Ataskaitų teikimą, priskyrimą, analitiką ir rinkos tyrimus. Žr. 10 skyrių, kad sužinotumėte daugiau apie tai, kaip galite kontroliuoti pomėgiais pagrįstą reklamą.

·       Socialinės žiniasklaidos valdikliai ir reklama: mūsų Svetainėse gali būti socialinės žiniasklaidos funkcijų, pvz., „Facebook“ „Patinka“ mygtukas, „Google Plus“, „LinkedIn“, „Instagram“, „Instagram“, „Twitter“ ar kiti valdikliai. Šios socialinės žiniasklaidos įmonės gali atpažinti ir rinkti informaciją apie Jūsų apsilankymą mūsų Svetainėse, ir jos gali nustatyti slapuką arba naudoti kitas sekimo technologijas. Jūsų sąveiką su šiomis funkcijomis reglamentuoja šių įmonių privatumo politika. Mes rodome tikslinę reklamą Jums per socialinės žiniasklaidos platformas, pvz., „Facebook“, „Twitter“, „Google+“ ir kt. Šios bendrovės turi interesų pagrindu sukurtas reklamos programas, leidžiančias nukreipti skelbimus naudotojams, kurie parodė susidomėjimą mūsų Svetainėmis, o tie vartotojai yra socialinės žiniasklaidos platformoje, arba kitų vartotojų grupėms, turinčioms panašius požymius, pvz., tikėtinus komercinius interesus ir demografiją. Šiuos skelbimus reglamentuoja jų teikiančių socialinės žiniasklaidos įmonių privatumo politika.

·       Informacija apie naudotojų patirtį: kai kuriose mūsų tinklalapiuose ar Svetainėse mes naudojame trečiosios šalies įrankius, kad galėtume stebėti naudotojų patirtį. Šios priemonės automatiškai renka naudojimo informaciją, įskaitant pelės paspaudimus ir judesius, puslapio slinkimą ir bet kokį tekstą, įvestą į svetainės formas. Surinkta informacija neapima slaptažodžių, mokėjimo duomenų ar kitų slaptų Asmens duomenų. Šią informaciją naudojame svetainių analizei, optimizavimui ir Svetainės naudojimo gerinimui. Neleidžiame, kad ši informacija būtų dalinamasi su trečiosiomis šalimis ar jų naudojimui savo reikmėms. Paminėtina, kad mūsų realiu laiku ir el. paštu grįsta reklama susiję mūsų pardavėjai gali naudoti taškų žymes, žiniatinklio signalus, aiškius GIF ar kitas panašias technologijas, susijusias su Svetainėmis, kad galėtų valdyti mūsų internetines ir el. pašto reklamos kampanijas ir sustiprinti tokių kampanijų efektyvumą. Pvz., jei pardavėjas kompiuteryje įdėjo unikalų slapuką, pardavėjas gali naudoti vaizdo elementų žymes, žiniatinklio signalus, aiškius GIF arba kitas panašias technologijas, kad būtų galima atpažinti slapuką apsilankymo Svetainėse metu ir sužinoti, kuris iš mūsų internetinių skelbimų galimai nuvedė Jus į mūsų Svetaines, o pardavėjas gali mums pateikti tokią kitą informaciją. Atkreipkite dėmesį, kad mes galime susieti tokią kitą mūsų pardavėjų pateiktą informaciją su Asmens duomenimis apie Jus, kuriuos mes anksčiau surinkome.
Mes galime naudoti trečiųjų šalių reklamos įmones skelbimams skelbti mūsų Svetainėse. Šios įmonės gali naudoti informaciją (neįskaitant Jūsų vardo, adreso, el. pašto adreso ar telefono numerio) apie apsilankymus šioje ir kitose svetainėse, kad galėtumėte pateikti reklamą apie Jus dominančias prekes ir paslaugas.

Mes galime susieti Jūsų veiklą ir informaciją, surinktą iš mūsų Svetainių ir mobiliųjų programų, su informacija, kurią renkame automatiškai per sekimo technologijas. Tai leidžia mums suteikti Jums asmeninę patirtį, nepriklausomai nuo to, kaip bendraujate su mumis - internetu, mobiliaisiais arba socialiniais tinklais.

 

 

Mes nerenkame ir neapdorojame šių Jūsų Asmens duomenų:

·       Rasinės ir etninės kilmės;

·       Politines nuomonės;

·       Religinių ir filosofinių įsitikinimų;

·       Sveikatos ir medicininės būklės;

·       Teistumo istorijos;

·       Narystės profesinėse sąjungose;

·       Genetinių ir biometrinių duomenų;

·       Seksualinio gyvenimo ir orientacijos;

(toliau “Jautrūs Asmens duomenys”)

Mes prašome, kad nesiųstumėte ir neatskleistumėte mums jokių Jautrių Asmens duomenų per svetaines ar kitaip. Mes galime paprašyti jūsų atskleisti mums informaciją, susijusią su jūsų sveikata ar medicinine būkle, kai to reikia norint išanalizuoti ir pašalinti įvykius, susijusius su mūsų produktais ar pakuote. Be to, mes apdorosime tokią informaciją, jei skambučio metu ją perduosite mūsų agentams arba savanoriškai pareikšite savo sutikimą komunikacijos priemonėmis ir (arba) kitomis priemonėmis.

 

4. Nepilnamečių naudojimasis Interneto Svetainėmis ir įspėjimas tėvams

Interneto svetainės yra skirtos asmenims nuo 13 metų ir vyresniems su tėvų sutikimu, iki kol asmenims sueis 14 metų. Kai kuriems tinklapiams ar programoms gali būti taikomi amžiaus apribojimai, remiantis tuo, kas yra priimtini vaizdai tam tikroms amžiaus grupėms ar leistina pagal teisės normas. Kai taikomi konkretūs amžiaus apribojimai, tai bus aiškiai pažymėta atitinkamoje svetainėje ir mes, prieš tęsdami, galime užduoti klausimus Jūsų amžiaus patvirtinimui. Tai reiškia, kad asmenys, jaunesni nei 14 metų, negali dalyvauti 6 skirsnyje išvardytose veiklose, kai jie yra pagrįsti sutikimu, pavyzdžiui, gauti rinkodaros pranešimus ir asmeninius informavimo pranešimus pagal vietą, o mes jų Asmens duomenų neapdorosime.

 

5. Jūsų informacijos kontrolė ir pasirinkimai

Profilio ir duomenų bendrinimo nustatymai: galite atnaujinti savo profilio informaciją, pvz., naudotojo vardą, adresą arba atsiskaitymo informaciją, ir galite keisti kai kurias duomenų bendrinimo nuostatas savo paskyros puslapyje.

Kaip valdyti savo el. pašto nuostatas: Jūs galite nustoti gauti mūsų reklaminius el. laiškus paspaudę nuorodą „atsisakyti prenumeratos“, pateiktą tokiuose laiškuose. Mes stengiamės nedelsiant apdoroti visus atsisakymo užsakymus. Jūs negalite atsisakyti komunikacijų, susijusių su paslaugomis (pvz., paskyros patikra, sandorių pranešimai, paslaugų funkcijų pakeitimai / atnaujinimai, techniniai ir saugumo pranešimai).

Informacijos keitimas arba ištrynimas: Jei turite kokių nors klausimų dėl informacijos peržiūros, keitimo ar ištrynimo, arba jei norite pašalinti savo vardą ar komentarus iš mūsų Svetainės ar viešai rodomo turinio, galite susisiekti su mumis tiesiogiai, kaip išsamiau aprašyta šio Privatumo pranešimo 10 skyriuje. Gali būti, kad visais atvejais keisti ar ištrinti Jūsų informacijos negalėsime.

Geografinė padėtis: galite kontroliuoti vietos stebėjimą, pritaikydami savo vietovės paslaugų nustatymus mobiliajame įrenginyje. Mes galime tęsti Jūsų buvimo vietos nustatymą pagal Jūsų IP adresą, kai jungiatės prie paslaugos per kompiuterį ar įrenginį.

Nuotraukų, vaizdo įrašų ir balso įrašymas: galite kontroliuoti, įskaitant ir neįtraukti, Svetainių funkcijas, susijusias su nuotraukų, vaizdo įrašų, tiesioginio transliavimo ir balso įrašų apdorojimu, neleidžiant Svetainėms pasiekti įrenginio fotoaparato ir mikrofono.

Slapukų, stebėjimo ir interesais paremtos reklamos nustatymai:

·       Slapukai ir „Flash“ slapukai. Dauguma naršyklių leidžia Jums pritaikyti naršyklės nustatymus, kad: (i) galėtų pranešti jums, kai gaunate slapuką, kuris leidžia pasirinkti, ar priimti jį; (ii) galėtumėte išjungti esamus slapukus; arba (iii) galėtumėte nustatyti, kad naršyklė atmestų slapukus automatiškai.

Slapukų blokavimas ar ištrynimas gali neigiamai paveikti Jūsų patirtį naudojant Svetaines, nes kai kurios mūsų Svetainių funkcijos gali neveikti tinkamai.

Galite nustatyti savo el. pašto parinktis, kad būtų užkirstas kelias automatiniam vaizdų atsisiuntimui, kuriame gali būti technologijų, leidžiančių mums sužinoti, ar peržiūrėjote mūsų el. laiškus.

Pašalinus slapukus, ištrinami vietiniai saugojimo objektai (LSO), pvz., „Flash“ objektai ir HTML5. Jei norite valdyti „Flash“ slapukų nustatymus ir nuostatas, „Adobe“ Svetainėje turite naudoti nustatymų tvarkyklę. Jei nuspręsite ištrinti „Flash“ objektus iš mūsų svetainių, tuomet negalėsite pasiekti ir naudoti visos Svetainės ar jos dalies arba pasinaudoti siūloma informacija ir Svetainėmis.

·       Pomėgiais grįsta reklama. Jei norite sužinoti apie pomėgių pagrindu sukurtą reklamą ir tai, kaip galėtumėte atsisakyti kai kurios šios reklamos, galite apsilankyti NAI - Tinklo reklamos iniciatyvos elektroniniuose šaltiniuose adresu http://www.networkadvertising.org/choices, DAA’s šaltiniuose -  www.aboutads.info/choices and/or Your Online Choices at http://www.youronlinechoices.com.

·       Kryžminio ryšio įrenginių susiejimas. Atkreipkite dėmesį, kad atsisakymas gauti reklamą, paremtą pomėgiais, naudojant NAI ir DAA arba Jūsų Internetinius pasirinkimus elektroninius išteklius, naudotojui nebus leidžiama gauti reklamą paremtą pomėgiais toje konkrečioje naršyklėje ar įrenginyje, tačiau vartotojas vis tiek gali gauti reklamą paremtą pomėgiais savo kituose įrenginiuose. Turite atsisakyti naudodami kiekvieną naršyklę ar įrenginį, kurį naudojate.

·       Mobilioji reklama. Gali būti, kad galėsite apriboti pomėgiais pagrįstą reklamą per savo mobiliojo įrenginio nustatymus, pasirinkdami „apriboti stebėjimą“ (iOS) arba „atsisakyti reklamų paremtų pomėgiais“ („Android“). Taip pat galite atsisakyti kai kurių, bet ne visų interesų paremtų reklamų, kuriuos teikia mobiliųjų skelbimų tinklai, apsilankę http://youradchoices.com/appchoices ir atsisiųsdami „AppChoices“ programą.

Kai kurie iš šių atsisakymų gali būti neveiksmingi, nebent Jūsų naršyklė yra priėmusi slapukus. Jei ištrinsite slapukus, pakeisite naršyklės nustatymus, perjungsite naršykles ar kompiuterius arba naudosite kitą operacinę sistemą, turėsite vėl atsisakyti.

 

6. Kaip mes naudojame Jūsų Asmens Duomenis?

 

a.              Atsakyti į Jūsų užklausas ir prašymus:

·       Atsakyti į Jūsų užklausas, skundus ir pasiūlymus dėl Svetainių, kuriuos siunčiate per klientų aptarnavimo Svetaines ar kitus ryšio kanalus. Jei bus skundų dėl gaminio, mes persiųsime jūsų užklausas atitinkamam išpilstytojui, Coca-Cola Hellenic.

Teisinis tvarkymo pagrindas: mūsų teisėti interesai tinkamai ir laiku tvarkyti klientų užklausas, skundus ir pasiūlymus dėl Svetainių.

 

b.              Informuoti Jus apie Svetainės nuostatų ir sąlygų bei šio privatumo pranešimo pasikeitimus:

·       Siųsti informaciją apie Svetainės nuostatų ir sąlygų bei šio Privatumo pranešimo pakeitimus.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas: mūsų teisėti interesai, kad galėtume Jus iš anksto informuoti apie šiuos pakeitimus.

 

c.               Rinkodaros komunikacijos tikslais:

·       Siųsti Jums ar leisti mūsų komerciniams partneriams (individualiai „Komerciniam Partneriui“ ir bendrai „Komerciniams Partneriams“) siųsti Jums tiesioginius rinkodaros pranešimus el. paštu ar pranešimų forma. Tiesioginės rinkodaros komunikacija, be kita ko, informuoja Jus apie akcijas ar kitą panašią veiklą, apie „Coca-Cola“ (arba mūsų Komercinių Partnerių) ir susijusių prekių ženklų produktus bei Svetaines ir prašo užpildyti klausimynus ir apklausas. Jūsų asmens kodas nebus tvarkomas tiesioginės rinkodaros komunikacijų tikslais.

Tiesioginės rinkodaros komunikacija siunčiama mūsų Komercinių Partnerių gali būti:

o   Visiškai perimami ir tvarkomi mūsų Komercinių Partnerių. Tokiomis aplinkybėmis atitinkamas Komercinis Partneris, atsakingas už kiekvieną tiesioginės rinkodaros komunikaciją, bus duomenų valdytojas, tvarkantis Jūsų Asmens duomenis. Šiam apdorojimui bus taikomas pranešimas apie privatumą, kuris skiriasi nuo šio Privatumo pranešimo, kurį nustato toks Komercinis Partneris;

o   Bendrai tvarkoma ir valdoma mūsų ir mūsų Komercinių Partnerių. Tokiomis aplinkybėmis mes ir atitinkamas Komercinis Partneris veiksime kaip bendri duomenų valdytojai, tvarkantys Jūsų Asmens duomenis. Su atitinkamu Komerciniu Partneriu sudarysime atitinkamą bendrą kontrolinį susitarimą ir Jums bus suteikta šios sutarties esmė.

Teisinis tvarkymo pagrindas: Jūsų sutikimas.

Galite priimti arba atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros komunikacijas naudodami privatumo suvestinę (Jūs tiesiog turite aktyvuoti atitinkamą perjungimo mygtuką, jei norite gauti rinkodaros ryšius, taip pat išjungti jį iš Profilio nustatymų).

Galite atšaukti savo sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros komunikacijas spustelėję nuorodą „Atsisakyti“ kiekvieno rinkodaros el. pašto apačioje arba nuspaudus atitinkamą mygtuką Programėlės privatumo suvestinėje. Taip pat galite pranešti mums, kad norite atšaukti savo sutikimą el. paštu, paskambinę mums arba rašydami mums pasinaudoję šio Privatumo pranešimo 10 skyriuje nurodyta kontaktine informacija.

d.              Personalizuota rinkodaros komunikacija:

·       Mes pritaikysime savo rinkodaros komunikacijas (įskaitant skelbimų personalizavimą ir turinio, pateikto mūsų skaitmeninėse savybėse ir trečiųjų šalių Svetainėse (darbalaukyje ir mobiliajame telefone) ir mobiliųjų programų, rekomendacijas), remiantis (i) Jūsų profilio informacija, (ii) informacija, kaip sąveikaujate su mūsų Svetainėmis (pvz., prisijungimas, dalyvavimas akcijoje, laimėjimas, dalyvavimas viktorinoje, turinio įkėlimas) ir/arba (iii) Jūsų sąveika su mūsų rinkodaros komunikacijomis (t. y., jei jas atidarote arba ne, jei spustelėsite jas arba ne, jei jas žiūrite, ar ne, jei dirbate su jomis ar ne).

Teisinis tvarkymo pagrindas: Jūsų sutikimas.

Jūs galite priimti arba atsisakyti rinkodaros komunikacijų individualizavimą, naudodami privatumo suvestinę prieinamą Svetainėse (tiesiog turite įjungti atitinkamą perjungimo mygtuką jei norite gauti rinkodaros komunikacijas ir, jei ne, išjungti perjungimo mygtuką).

Jūs galite atšaukti savo sutikimą, kad Jūsų rinkodaros komunikacijos būtų pritaikytos Jums, prisijungus prie privatumo suvestinės ir išjungus perjungimo mygtuką. Taip pat galite pranešti mums, kad norite atšaukti savo sutikimą el. paštu, paskambinę mums arba rašydami mums naudodamiesi šio Privatumo pranešimo 10 skyriuje nurodyta kontaktine informacija.

e.               Akcijos, specialieji pasiūlymai, lojalumo programos, prizai ir kiti pasiūlymai / akcijos:

·       Kad galėtumėte dalyvauti akcijose, specialiuose pasiūlymuose, lojalumo programose, prizų traukimuose ir kituose pasiūlymuose/akcijose (pvz., siunčiant Jums priminimo el. laiškus, perduodant Asmens duomenis vykdymo partneriams). Asmens duomenis, kurie turi būti pateikti registracijai į pasiūlymą / reklamą, paprastai sudaro Jūsų el. pašto adresas, vartotojo ID ir slaptažodis.

 

Teisinis tvarkymo pagrindas: Jūsų Asmens duomenų tvarkymas šiuo tikslu grindžiamas atitinkamų akcijų sąlygų vykdymu.

 

f.               Duomenų analizė, leidžianti nustatyti tendencijas ir pagerinti „Coca-Cola“ produktus ir Svetaines:

·       Mes renkame Jūsų Asmens duomenis, kad galėtume įvertinti Jūsų įsitraukimą į Svetaines (pvz., žinoti, kaip naudojatės mūsų Svetainėmis, kada naudojate mūsų Svetaines, kokiu prietaisu naudodamiesi), analizuoti vartotojų elgesį, nustatyti vartojimo tendencijas ir požymius. Tai padeda mums geriau žinoti Svetainių naudotojus, suskirstyti juos į prasmingas grupes ir geriau pritaikyti turinį prie nustatytų naudotojų pageidavimų.

Teisinis tvarkymo pagrindas: Jūsų sutikimas.

Galite priimti arba atmesti šį Asmens duomenų rinkimą ir naudojimą, vykdomą mūsų atliekamos duomenų analizės tikslais, kad gautume tendencijas ir patobulintume programas ir, apskritai, „Coca-Cola“ produktus ir Svetaines, nustatydami savo privatumo nuostatas savo profilio nustatymuose. Jei norite, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tam, kad galėtume atlikti duomenų analizę, kad gautume tendencijas ir pagerintume Programėles ir „Coca-Cola“ produktus bei Svetaines, turite aktyvuoti perjungimo mygtuką, jei ne – deaktyvuoti jį.

Jūs galite atšaukti savo sutikimą, kad Jūsų rinkodaros komunikacijos būtų pritaikytos asmeniui, prisijungus prie privatumo suvestinės ir išjungiant perjungimo mygtuką. Taip pat galite pranešti mums, kad norite atšaukti savo sutikimą el. paštu, paskambinę mums arba rašydami mums naudodamiesi šio privatumo pranešimo 10 skyriuje nurodyta kontaktine informacija.

g.              Duomenų analizė ataskaitų ir analizės tikslais:

·       Mes renkame Jūsų Asmens duomenis mūsų Svetainėse ir (arba) mobiliojo ryšio programose, kad sukurtume suvestines ir anonimines ataskaitas ir įvertintume mūsų fizinių produktų, skaitmeninių savybių ir rinkodaros kampanijų našumą. Iš šios analizės gauname rinkos tendencijas mūsų skaitmeninei veiklai ir jas panaudojame, kad pagerintume ir pritaikytume „Coca-Cola“ produktus ir paslaugas.

Šiuo tikslu galime rinkti informaciją, susijusią su Jūsų Svetainių ir (arba) mobiliųjų programų naudojimu, ir informaciją apie įrenginį (-us), kurį naudojote prieigai prie Paslaugų ir su jomis sąveikaujant, įskaitant:

-        Kai užsiregistravote, patvirtinote savo el. pašto adresą, telefono numerį, atsijungėte ar prisijungėte prie vieno iš tinklapių ir/ar mobiliosios programėlės;

-        Kaip patvirtinote tinklapio ir/ar mobiliosios programėlės taisykles, tokias kaip Taisykles ir Sąlygas bei Privatumo politiką;

-        - Kai sąveikaujate su Svetainės ir/ar mobiliosios programėlės turiniu, pvz., spustelėję nuorodą, spausdami „Patinka“ turinyje arba bendrindami turinį.

-        Kai pradėjote žaidimą, konkursą ar akciją, įvedėte PIN kodą, iš gaminio nuskaitėte PIN kodą, brūkšninį kodą arba QR kodą, surinkote lojalumo taškus, išleidote lojalumo taškus arba pasirinkote prizą.

               

Teisinis tvarkymo pagrindas: mūsų teisėti interesai tobulinti savo produktus ir paslaugas

 

h.              Asmeniniai informavimo pranešimai pagal Jūsų buvimo vietą:

·       Naudosime signalų technologiją, kad nustatytume Jūsų atstumą nuo mūsų pardavimo vietų, ir išsiųsime Jums realiu laiku pranešimus apie mūsų reklamas ir nuolaidas, esančias Jūsų aplinkinėse parduotuvėse. Mes nerinksime ar neapdorosime Jūsų geografinės vietos „GPS“ duomenų.

 

Teisinis tvarkymo pagrindas: Jūsų sutikimas.

Galite priimti arba atmesti šį Asmens duomenų rinkimą ir naudojimą Jums siuntimo personalizuotų vietove grįstų iškylančiųjų pranešimų tikslais nusistatydami savo privatumo pasirinkimus savo profilio nustatymuose. Jums tiesiog reikia aktyvuoti atitinkamą mygtuką, jeigu norite, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi siuntimo personalizuotų vietove grįstų iškylančiųjų pranešimų tikslais, ir deaktyvuoti, jeigu nenorite. Bendra taisyklė, kad mygtukas yra išjungtas.

Jūs galite atšaukti savo sutikimą aukščiau nurodytais tikslais prisijungdami prie šio tinklapio  ir išjungiant perjungimo mygtuką. Taip pat galite pranešti mums, kad norite atšaukti savo sutikimą el. paštu, paskambinę mums arba rašydami mums naudodamiesi šio Privatumo pranešimo 10 skyriuje nurodyta kontaktine informacija.

 

i.               Techniniam Svetainių veikimui:

·       Mes renkame ir naudojame Jūsų Asmens duomenis, kad techniškai administruotume Svetaines ir užtikrintume, kad jos tinkamai veiktų. Visų pirma, mes renkame įrenginio būsenos informaciją, kai programa nustoja veikti (pvz., unikalūs įrenginio identifikatoriai, fizinė įrenginio vieta avarijos metu) tam, kad galėtumėme nustatyti avarijos priežastį ir daryti tai, kas būtina, kad tai vėl nepasikartotų.

Teisinis tvarkymo pagrindas: mūsų teisėti interesai užtikrinant, kad Svetainės tinkamai veiktų techniniu / IT požiūriu.

j.               Mūsų teisinių įsipareigojimų laikymuisi:

·       Norėdami laikytis savo teisinių įsipareigojimų, teisminių procedūrų ar valdžios institucijų įsakymų, kurie gali apimti vyriausybės institucijų, esančių už Jūsų gyvenamosios vietos ribų, užsakymus, kai pagrįstai manome, kad privalome tai padaryti ir atskleidžiant Jūsų Asmens duomenis yra būtina, su minėtais teisiniais įsipareigojimais, procedūromis ar vyriausybės nutarimais.

Teisinis tvarkymo pagrindas:  mūsų teisinių įsipareigojimų laikymasis.

k.              Teisėtai mūsų interesų apsaugai:

·       Norėdami teisėtai vykdyti savo sąlygas, apsaugoti mūsų operacijas ar bet kurios iš mūsų filialų operacijas, apsaugoti mūsų teises, privatumą, saugumą ar nuosavybę, ir (arba) mūsų filialų teises, ir leisti mums pasinaudoti esamomis teisinėmis priemonėmis arba apriboti žalą, kurią mes galime palaikyti.

Teisinis tvarkymo pagrindas: mūsų teisėti interesai teisiškai apsaugoti mūsų organizaciją.

l.               Sukčiavimo nustatymui:

·       Mes apdorojame Jūsų profilio informaciją, informaciją apie Jūsų naudojimąsi Svetainėmis ir informaciją apie įrenginį (-us), kurį naudojote prieigai prie Svetainių ir su jais bendrauti, kad nustatytumėte sukčiavimą Svetainėse.

Teisinis tvarkymo pagrindas: mūsų teisėti interesai apsaugoti mūsų organizaciją nuo sukčiavimo

 

7. Kam yra atskleidžiami Jūsų Asmens duomenys?

Jūsų Asmens duomenys yra atskleidžiami gavėjams, nurodytiems 1 Priede.

 

8. Kokius Asmens duomenų perdavimus už Europos Ekonominės Erdvės mes vykdome?

Kad pasiektume tikslus, nurodytus šiame Privatumo pranešime, mes perduodame Jūsų Asmens duomenis į valstybes, neužtikrinančias adekvataus apsaugos lygio, pavyzdžiui, Jungtines Amerikos Valstijas ir Serbiją.

Mūsų duomenų perdavimas į valstybes, neužtikrinančias adekvataus apsaugos lygio, yra reguliuojamas šiais tinkamais apsaugos mechanizmais tam, kad užtikrintume, jog Jūsų Asmens duomenys yra adekvačiai apsaugoti, kaip reikalaujama pagal BDAR:

-                 Standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis, priimtomis Europos Komisijos, pagal BDAR 46 straipsnio 2 dalį (spauskite čia, kad pamatytumėte Europos Komisijos sprendimą dėl sutarčių standartinių sąlygų, nustatytų Asmens duomenų perdavimui trečiosiose šalyse įsikūrusiems tvarkytojams); ir

-                 ES-JAV „Privatumo Skydu“ perdavimams įmonėms, esančioms Jungtinėse Amerikos Valstijose (spauskite čia, kad pamatytumėte Europos Komisijos sprendimą dėl ES-JAV „Privatumo Skydo“)

Norėdami gauti bet kokią susijusią informaciją dėl bet kokių Jūsų Asmens duomenų perdavimų į trečiąsias valstybes (įskaitant ir atitinkamus perdavimo mechanizmus), susisiekite su mūsų Privatumo biuru adresu privacy@coca-cola.com.

 

9. Kaip dėl nuorodų į kitus tinklapius, programas, platformas ir panašiai?

Kuomet naudojatės Tinklapiais, Jūs galite užtikti nuorodų į kitus tinklapius, programas ir platformas, kurios nėra sukurtos mūsų, tačiau kitų kompanijų. Mes nesame atsakingi už tokius tinklapius, programas ir platformas, taip pat šis Privatumo pranešimas jiems nėra taikomas. Jūs turėtumėte perskaityti šių įmonių tinklapiuose, programose bei platformose paskelbtas politikas ir taisykles tam, kad suprastumėte, kaip jie saugo Jūsų privatumą.

 

          

10. Kokios yra Jūsų teisės, susijusios su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, kaip Jūs jas galite

įgyvendinti ir kaip galite su mumis susisiekti?

 

a.               Su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu susijusios Jūsų teisės

Atsižvelgiant į mūsų vykdomą Jūsų Asmens duomenų tvarkymą, kaip nurodyta šiame Privatumo pranešime, Jūs tam tikromis aplinkybėmis turite teisę:

·       Gauti Asmens duomenų, kuriuos mes apie Jus turime, kopiją bei gauti informaciją apie mūsų vykdomą Jūsų Asmens duomenų tvarkymą;

·       Reikalauti mūsų atnaujinti ar pataisyti netikslius Asmens duomenis arba užbaigti neužbaigtus Asmens duomenis;

·       Reikalauti, kad mes nustotume tvarkyti Jūsų Asmens duomenis (i) iškylančiųjų rinkodaros pranešimų personalizavimo, (ii) duomenų analitikos atlikimo tikslais, kad gautumėme vartotojų elgesio tendencijas bei pavyzdžius ir gerintumėme mūsų Coca-Cola produktus ir Tinklapius; (iii) vietove grįstų iškylančiųjų pranešimų personalizavimui; (iv) tiesioginės rinkodaros pranešimo siuntimo Jums tikslu.

Jūs taip pat turite teisę tam tikromis aplinkybėmis:

·        Prieštarauti Jūsų Asmens duomenų tvarkymui;

·        Reikalauti mūsų ištrinti Jūsų Asmens duomenis; ir

·        Reikalauti mūsų transliuoti Jūsų Asmens duomenis Jums arba perduoti Jūsų Asmens duomenis kitam duomenų valdytojui.

b.              Susisiekimas su mumis siekiant įgyvendinti Jūsų teises

Jeigu norite įgyvendinti bet kurią iš prieš tai minėtų teisių, Jūs galite susisiekti su mumis naudodamiesi bet kurį iš pasirinkimų, esančių žemiau.

·       Jūs galite susiekti su mumis pasinaudodami Kontaktine forma, kuomet ši prieinama mūsų Tinklapiuose

·       Jūs galite atsiųsti mums el. laišką šiuo adresu: balticsinfo@coca-cola.com

·       Jūs galite mums paskambinti: +372 50 76 713

·       Jūs galite mums parašyti laišką šiuo pašto adresu: Coca-Cola Balti Jookide AS,  Mustamäe tee 16, Tallinn 10617, Estija

Prašome aiškiai nurodyti, kurią informaciją Jūs norite, kad mes pateiktumėme, peržiūrėtumėme, pakeistumėme, nustotumėme tvarkyti ar ištrintumėme.

Taip pat, jeigu turite klausimų ar užklausimų apie mūsų vykdomą Jūsų Asmens duomenų tvarkymą, galite su mumis susiekti naudodamiesi susisiekimo variantais žemiau.

c.               Mūsų Duomenų apsaugos pareigūno (DAP) kontaktiniai duomenys

Jūs galite susisiekti su mūsų Duomenų apsaugos pareigūnu (DAP) šiuo adresu: DPO-Europe@coca-cola.com

d.              Teisė pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos institucijai

Jūs turite teisę pateikti skundą atitinkamai (konkrečiai, Jūsų gyvenamosios vietos, darbovietės ar tariamo pažeidimo valstybės narės) priežiūros institucijai, jeigu manote, kad bet kokie Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą Nr. 2016/679 (2016 m. balandžio 27 d.) pažeidžiančiu būdu.

 

11. Kaip ilgai mes laikome Jūsų Asmens duomenis?

a.               Mes ketiname laikyti tikslius ir aktualius Jūsų Asmens duomenis. Mes ištrinsime Asmens duomenis, surinktus apie Jus, kai tik mums šių duomenų nebereikės.

b.              Mes saugome Jūsų Asmens duomenis, kuriuos naudojame tikslais, nurodytais šiame Privatumo pranešime, ne ilgesniam nei 2 metų laikotarpiui, išskyrus

·       Kuomet taikomi teisės aktų reikalavimai, įpareigojantys mus laikyti Jūsų Asmens duomenis ilgiau arba trumpiau.

·       Jūsų Asmens duomenis, kuriuos mes naudojame Jūsų dalyvavimo akcijose, lojalumo programose ar panašiose programose, akcijų ir panašių programų pilno įgyvendinimo tikslais, ne ilgiau nei 10 metų.

·       Jūsų Asmens duomenis, kuriuos mes naudojame atsakymo į Jūsų prašymus tikslais, ne ilgiau nei 10 metų.

·       Jūsų Asmens duomenis, kuriuos mes naudojame dėl Asmens duomenų prieigos prašymo ne ilgiau nei 5 metai nuo dienos, kurią mes Jums suteikėme informaciją.

c.               Sutikimu paremti [slapukai] ir į slapukus panašios technologijos Jūsų įrangoje yra saugomos ne ilgiau nei 13 mėnesių (išskyrus [sesijos slapukus] ir panašias technologijas, kurios yra saugomos tik kol vykdote savo naršymo sesiją).

d.              Paskyros, susijusios su mūsų centrine Vartotojų sąveikos duomenų baze, ir nenaudojamos 1 mėnesį nuo sukūrimo dienos (t. y.  kai toks Jūsų duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu – pavyzdžiui, Jums siųsti rinkodaros pranešimus -, sutikimas nebuvo pateiktas, ir/arba nedalyvaujant akcijose), bus ištrintos per 2 mėnesius nuo sukūrimo dienos.

 

12. Kaip mes saugome Jūsų informaciją

Jūsų informacijos saugumas yra mums labai svarbus ir mes įrengėme apsaugos mechanizmus, kad išsaugotumėme informacijos, kurią renkame ir kuria dalijamės su mūsų Svetainių tiekėjais, vientisumą ir saugumą.

Asmens duomenys yra užšifruoti (kuomet duomenys yra nenaudojami) naudojant asimetrinį ir simetrinį šifravimą ir taip pat šifruojami (kuomet duomenys yra perduodami) naudojant saugumo technologiją pavadinimu Secure Sockets Layer, arba SSL. SSL technologija užšifruoja informaciją iki kol ši informacija yra išmainoma Internetu tarp naudotojo įrenginio ir centrinių Bendrovės sistemų, taip paverčiant juos neprieinamais prieigos neturintiems asmenims ir garantuojant perduodamos informacijos konfidencialumą. SSL naudojimas taip pat reikalauja ir suderinamos naršyklės, kuria galima atlikti mažiausiai 128 bitų ilgio saugumo rakto, kuris yra būtinas siekiant sukurti minėtos saugios jungties su centrinėmis bendrasavininkių sistemomis, „mainus“.

Vis dėlto, jokia saugumo sistema nėra nepralaužiama ir mes negalime garantuoti šimtaprocentinės mūsų sistemų apsaugos. Jei bet kokia mūsų kontrolėje esanti informacija yra pavojuje dėl saugumo pažeidimo, mes imsimės būtinų priemonių, kad ištirtumėme situaciją ir, kuomet tinkama, pranešime tiems asmenims, kurių Asmens duomenys galimai yra pavojuje, bei imsimės kitų priemonių pagal taikytinus teisės aktus ir taisykles.

 

13. Taikytina teisė

Šiam Privatumo pranešimui yra taikoma ir jis turi būti aiškinamas pagal Belgijos teisės aktus bei bet kuriuos kitas taikytinų Europos Sąjungos teisės aktų privalomas nuostatas.

 

14. Šio Privatumo pranešimo atnaujinimai

Jūs galite išsiaiškinti datą, kada šis Privatumo pranešimas buvo atnaujintas paskutinį kartą, patikrindami „PASKUTINIS ATNAUJINIMAS“ dalį šio puslapio viršuje.

Apie visus esminius šio Privatumo pranešimo pakeitimus Jums bus pranešta gerokai iki pakeitimams įsigaliojant.

Jeigu Jūs prieštaraujate bet kokiems pakeitimams, Jūs galite uždaryti savo paskyrą. Tolimesnis mūsų Tinklapių naudojimasis po to, kai mes paviešinsime šio Privatumo pranešimo pakeitimus, reikš, kad Jūs perskaitėte ir supratote pakeitimus.

Jūs galite atsispausdinti, atsisiųsti arba kitaip išsaugoti šio Privatumo pranešimo (ir bet kokios peržiūrėtos versijos) kopiją savo įrašuose.

 

1 PRIEDAS – DUOMENŲ TVARKYTOJAI

PROGRAMĖLĖS

TINKLAPIAI

Coca-Cola Balti Jookide AS, kuri padeda mums tvarkyti mūsų Programėlę.

Coca-Cola Balti Jookide AS, padedanti mums su mūsų Tinklapių valdymu, susijusiu su mūsų komunikacija su Jumis.

Endava, kuri padeda mums su programėlių vystymu. Endava plc buveinės adresas yra 125 Old Broad Street, London, EC2N 1AR, United Kingdom.

MRM McCann, techninei mūsų Vartotojų santykių valdymo (VSV) sistemai, el. Pašto komunikacijų siuntimui ir el. pašto kampanijų analitikai.

MRM McCann teikia mums pagalbą iš dviejų vietovių. Pirmoji pagalbos paslaugų vietovė yra MRM McCann, adresu calle Enrique Jardiel Poncela, 6, Madridas, Ispanija. Antroji pagalbos paslaugų vietovė yra MRM McCann located in 360 W Maple Rd, Birmingham, MI 48009,

 

Adobe, teikia prieglobos paslaugas mūsų (i) Turinio valdymo sistemai (TVS), (ii) Vartotojų santykių valdymo (VSV) sistemai, (iii) reklamų, rodomų mūsų skaitmeninėje nuosavybėje bei trečiųjų šalių tinklapiuose (darbalaukyje bei mobiliajame telefone) ir mobiliosiose programose, ir (iv) tiesioginės rinkodaros pranešimai el. Paštu arba iškylančiųjų pranešimų būdu. Adobe Campaign serveriai yra laikomi Amazon Web Services’ infrastruktūroje Oregone.

 

 

 

Akamai Identity Cloud (Janrain), kuri teikia prieglobos paslaugas mūsų Vartotojų tapatybių ir prieigos valdymo (VTPV) sistemai, kurioje mes saugome vartotojų profilius, esančius mūsų tinklapiuose bei programėlėse.. Akamai Technologies, Inc. adresas yra 150 Broadway, Cambridge, Massachusetts 02142 USA

 

 

Reply AG, teikianti ataskaitų sprendimus bei atlieka duomenų analitiką. Reply AG yra įsisteigusi Berlyje, Vokietijoje.

Epam, vykdanti ir tvarkanti Vartotojų sąveikos duomenų bazę.

EPAM Systems, Inc. yra Londone, Didžiojoje Britanijoje. Komandos fizinė darbo vieta yra Vengrija.

 

Microsoft Azure, kurią mes naudojame antriniam (duomenų laikymui), duomenų valymui, konsolidacijai ir duomenų analizės bei ataskaitų paslaugoms. Microsoft adresas yra 2624 NE University Village St, Seattle, Washington State, USA.

 

Akamai Identity Cloud (Janrain), kuri teikia prieglobos paslaugas mūsų Vartotojų tapatybių ir prieigos valdymo (VTPV) sistemai, kurioje mes saugome vartotojų profilius, esančius mūsų tinklapiuose bei programėlėse.. Akamai Technologies, Inc. adresas yra 150 Broadway, Cambridge, Massachusetts 02142 USA

Amazon Web Services Ireland Ltd (AWS), teikianti prieglobos paslaugas Tinklapiams/ (arba) IT sistemoms ir teikianti šių sistemų pagalbą. Ši įmonė yra įsisteigusi Burlington Plaza, Burlington Rd, Dublin 4, Ireland.

 

Amazon Web Services Ireland Ltd (AWS), teikianti debesų kompiuterijos technologiją. Ši įmonė yra įsisteigusi Burlington Plaza, Burlington Rd, Dublin 4, Ireland.

 

Google, teikianti (i) debesų talpyklos, “BigQuery” duomenų bazių ir reklamų, rodomų mūsų skaitmeninėje nuosavybėje bei trečiųjų šalių tinklapiuose (darbalaukyje bei mobiliajame telefone) ir mobiliosiose programose paslaugas įsitraukimo sekimo tikslais, ir (ii) Apigee talpyklos, our Programos programavimo sąsajas (PPS). Google Ireland Limited adresas yra Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

CIC rangovai:

• Comdata Holding France, teikianti pagalbą Klientų sąveikos centro veiklai. Buveinės adresas Avenue du General de Gaulle 92635, Gennevilliers Cedex, France.

• CCC Holding GmbH, teikianti pagalbą Klientų sąveikos centro veiklai. Buveinės adresas Spengergasse 37, 1050 Vienna, Austria.

• Findasense España SL, teikianti pagalbą Klientų sąveikos centro veiklai. Buveinės adresas Plaza de Callao, 28013, Madrid, Spain.

 

Mūsų tretieji asmenys, paslaugų teikėjai, teikiantys paslaugas, kaip antai, komunikacijų pagalba, auditas ir konsultavimas.

Crashlytics, renkanti informaciją, kuomet Programėlė nustoja veikti (tokius kaip prietaiso identifikatoriai, prietaiso įranga ir OS informacija, Programėlės versija, prietaiso fizinė vieta Programėlei nustojus veikti) tam, kad galėtų pranešti apie tai mums. Crashlytics yra Google Ireland Limited, which is located in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, dalis.

Mūsų Komerciniai Partneriai, su kuriais mes sukuriame specialius santykius, jų pačių rinkodaros komunikacijos teikimui. Kadangi šie tretieji asmenys naudos Jūsų Asmens duomenis pagal savo privatumo praktikas, Jūs turėtumėte peržiūrėti jų tinklapius tam, kad gautumėte daugiau informacija apie šias privatumo praktikas.

MRM McCann, techninei mūsų Vartotojų santykių valdymo (VSV) sistemai, el. Pašto komunikacijų siuntimui ir el. Pašto kampanijų analitikai. MRM//McCann buveinės adresas yra New York City, New York, USA. Komandos, teikiančios paslaugas Vartotojų duomenų ir Tikslumo rinkodaros porteliui, yra Detroite, Michigan valstijoje ir Madride, Ispanijoje.

Trečiasis asmuo bet kokio reorganizavimo, susijungimo, pardavimo, partnerystės, paskyrimo, perkėlimo ar kitokio viso ar dalies verslo, turto ar akcijų disponavimo (įskaitant ir bankrotą ar panašias procedūras).

Appsflyer, kuris tvarko Jūsų Asmens duomenis (i) mobilios rinkodaros analitikai ir atributikai (t. y. nustatant, kurie kanalai, kampanijos ar partneriai pristatė kurią Programėlę) ir (ii) [nustatyti melagingus Programėlių įdiegimus]. Appsflyer Ltd. adresas San Francisco, California, USA.

 

Kadangi mes manome, kad yra būtina bendradarbiauti su atitinkamomis institucijomis, susijusiomis bendrovėmis ir trečiaisiais asmenimis: (a) laikytis teisės aktų reikalavimų; (b) atsakyti į viešųjų ir vyriausybinių įstaigų, kurios gali reikšti ir įstaigas ne iš Jūsų kilmės šalies, prašymus; (c) įgyvendinti mūsų taisykles ir sąlygas; (d) apsaugo mūsų ar susijusių įmonių operacijas; (e) užtikrinti mūsų ir/arba su mumis susijusių įmonių, Jūsų ar kitų asmenų teisių, privatumo, nuosavybės apsaugą ar saugumą; ir (f) leisti mums naudotis prieinamomis priemonėmis arba apriboti žalą, kurią galime patirti.

Competent authorities: mes galime atskleisti Jūsų Asmens duomenis tiek, kiek griežtai yra būtina pagal teisės aktus kompetentingoms institucijoms.

Salesforce, teikiančią prieglobos paslaugas platformai, kurioje atsakymai į “susisiekite su mumis” užklausimai yra laikomi. Buveinės adresas yra Castellana 79, 28046 Madrid, Spain.

Adobe, teikia prieglobos paslaugas mūsų (i) Turinio valdymo sistemai (TVS), (ii) Vartotojų santykių valdymo (VSV) sistemai, (iii) reklamų, rodomų mūsų skaitmeninėje nuosavybėje bei trečiųjų šalių tinklapiuose (darbalaukyje bei mobiliajame telefone) ir mobiliosiose programose, ir (iv) tiesioginės rinkodaros pranešimai el. paštu arba iškylančiųjų pranešimų būdu. Adobe Inc. adresas yra 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704, USA

Integral Ad Science (IAS) siekiant užtikrinti prekės ženklo saugumą ir užtikrinti, kad mūsų skelbimai būtų rodomi tik ten, kur, mūsų manymu, tinkama. Įmonės IAS veiklos vieta: 95 Morton Street New York, NY 10014, USA.

Mūsų tretieji asmenys, paslaugų teikėjai, teikiantys paslaugas, kaip antai, komunikacijų pagalba, auditas ir konsultavimas.

 

Mūsų Komerciniai Partneriai, su kuriais mes sudarome specialius santykius, jų pačių rinkodaros komunikacijos teikimui. Kadangi šie tretieji asmenys naudos Jūsų Asmens duomenis pagal savo privatumo praktikas, Jūs turėtumėte peržiūrėti jų tinklapius tam, kad gautumėte daugiau informacija apie šias privatumo praktikas.

 

Trečiasis asmuo bet kokio reorganizavimo, susijungimo, pardavimo, partnerystės, paskyrimo, perkėlimo ar kitokio viso ar dalies verslo, turto ar akcijų disponavimo (įskaitant ir bankrotą ar panašias procedūras).

 

Kadangi mes manome, kad yra būtina bendradarbiauti su atitinkamomis institucijomis, susijusiomis bendrovėmis ir trečiaisiais asmenimis: (a) laikytis teisės aktų reikalavimų; (b) atsakyti į viešųjų ir vyriausybinių įstaigų, kurios gali reikšti ir įstaigas ne iš Jūsų kilmės šalies, prašymus; (c) įgyvendinti mūsų taisykles ir sąlygas; (d) apsaugo mūsų ar susijusių įmonių operacijas; (e) užtikrinti mūsų ir/arba su mumis susijusių įmonių, Jūsų ar kitų asmenų teisių, privatumo, nuosavybės apsaugą ar saugumą; ir (f) leisti mums naudotis prieinamomis priemonėmis arba apriboti žalą, kurią galime patirti.

 

Microsoft Azure, kurią mes naudojame antriniam (duomenų laikymui), duomenų valymui, konsolidacijai ir duomenų analizės bei ataskaitų paslaugoms. Microsoft adresas yra 2624 NE University Village St, Seattle, Washington State, USA.

 

 

Epam, vykdanti ir tvarkanti Vartotojų sąveikos duomenų bazę. EPAM Systems, Inc. yra Londone, Didžiojoje Britanijoje.

 

Firebase, tvarkanti Jūsų Asmens duomenis Programėlės naudojimo analizės ir naudotojų įsitraukimo tikslais (t.y. kaip žmonės naudoja Programėlę, kada, su kokiu prietaisu), [iš šios analizės gaunant tendencijas ir požymius ir asmeninant iškylančiuosius pranešimus Programėlės naudotojams]. Firebase yra Google Ireland Limited, kurios adresas yra Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, dalis.

 

 

2 PRIEDAS – TREČIŲJŲ ASMENŲ SEKIMO TECHNOLOGIJOS

 

Trečiosios šalies partneris

Partnerio produktas

Sekimo technologijos tipas

Aprašymas

Google

Google Analytics

Slapukai, Žymos, Pikseliai ir ID technologijos

 

Google Analytics, kuri seka Jūsų įsitraukimą į Tinklapį (t.y. siekiant sužinoti, kaip Jūs naudojatės mūsų Tinklapiu, kada Jūs naudojatės, kokiu įrenginiu naudojatės), gauna bendras vartojimo tendencijas ir požymius iš šios analizės, kad leistų mums pagerinti Coca-Cola produktus bei paslaugas. Google Ireland Limited adresas yra Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

 

Appsflyer

Appsflyer

Įvykių, sesijų ir paspaudimų Programėlėje įrašymas.

 

Appsflyer, tvarkanti Jūsų Asmens duomenis (i) mobilios rinkodaros analitikai ir atributikai (t. y. nustatant, kurie kanalai, kampanijos ar partneriai pristatė kurią Programėlę) ir (ii) nustatyti melagingus Programėlių įdiegimus. Appsflyer Ltd. adresas 100 1st St 25th floor, San Francisco, CA 94105, USA.

 

Google

Firebase

Įvykių, sesijų ir paspaudimų Programėlėje įrašymas.

 

Firebase, tvarkanti Jūsų Asmens duomenis Programėlės naudojimo analizės ir naudotojų įsitraukimo tikslais (t.y. kaip žmonės naudoja Programėlę, kada, su kokiu prietaisu), [iš šios analizės gaunant tendencijas ir požymius ir asmeninant iškylančiuosius pranešimus bei pristatant šiuos pranešimus Programėlės naudotojams]. Firebase yra Google Ireland Limited, kurios adresas yra Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, dalis.